GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensData Pro -> Functietoetsen

Vraag
·  Sinds ik een ander - nieuw - toetsenbord heb, werken de functie-toetsen niet meer of geven een andere actie.
·  Welke functietoetsen zijn in GensDataPro aanwezig?

Antwoord
·  Sinds ik een ander - nieuw - toetsenbord heb, werken de functie-toetsen niet meer of geven een andere actie.

Alhoewel dit probleem niets met GensDataPro te maken heeft hierbij de oplossing.

U gebruikt naar alle waarschijnlijkheid een, draadloos, toestenbord met voorgeprogrammeerde F-toetsen.
De functies hiervan staan op de bovenkant van de F-toetsen.
Om de functies te gebruiken die op de voorkant van de toetsen staan (zoals F1 t/m F12) dient de F-LOCK toest ingedrukt te worden. om F LOCK te activeren. Het lampje F LOCK, dat zich bij een draadloos toetsenbord waarschijnlijk op de zender bevindt, gaat dan branden.

Naar boven


·  Welke functietoetsen zijn in GensDataPro aanwezig?

Functietoetsen in GensDataPro

De volgende functietoetsen zijn in GensDataPro aanwezig:

[F2]      : Voeg een relatie toe aan de actieve persoon
[F3]      : Voeg een kind toe aan de actieve relatie (alleen mogelijk indien relatie geselecteerd)
[F4]      : Voeg ouder toe aan de actieve persoon
[F5]      : Nieuw persoon
[F6]      : Bewerk de actieve persoon
[F7]      : Akkoord in de bewerkschermen
[F8]      : Maak een relatie (combinatiehandeling)
[F9]      : Maak nieuwe bron *)
[F10]    : Wis selectiecriteria (gehele tabel weer zichtbaar)

[Ctrl] + [Alt] + A  : Kopieer activiteit *)
[Ctrl] + [Alt] + D  : Maak / ververs dossiertabel
[Ctrl] + F             : Open het persoons-zoekscherm
[Ctrl] + G             : Maak nieuwe gebeurtenissentabel
[Ctrl] + H             : Open gebeurtenissentabel
[Ctrl] + Q             : Open het selectiescherm
[Ctrl] + W             : Maak nieuw object *)
[Ctrl] + [Ins]         : Toon spiekscherm

[Alt] + [Shift]        : Activeer het diacrietenvenster

[Shift] + [F1]         : Voeg activiteit toe *)
[Shift] + [F9]         : Koppel aan bron *)
[Shift] + [F12]       : Plak vanuit GenLias


*) Deze functietoetsen zijn alleen in de “Uitgebreide mode” beschikbaar.

Voor een printversie van dit overzicht klikt u hier

Naar boven
[ FAQ index ]