GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensData Pro -> GD-Win naar GensDataPro

Vraag
·  Overgaan van GD-Win naar GensDataPro via een Gedcom of de GD-Win converter?
·  Bij het openen van religies.afk komt de melding dat datagd1-dir niet gevonden is
·  De conversie van GD-win naar GensDataPro verloopt niet volgens het boekje.
·  Na het converteren van mijn GD-Win bestand worden wel beroepen getoond maar het beroepeninvoerveld is leeg.
·  Het starten van de GD-Win converter met de GensDataPro 2.4 Cd-rom geeft een 'Access denied' melding en na de conversie wordt er geen logbestand gemaakt.

Antwoord
·  Overgaan van GD-Win naar GensDataPro via een Gedcom of de GD-Win converter?

  Voor de overgang van GD-Win naar GensDataPro zijn er twee methodes voor het overzetten van de gegevens:
 • Door het aanmaken van een Gedcom in GD-Win en dit bestand in te lezen in GensDataPro
  Voor het maken van het Gedcom bestand kiest u in GD-Win onder menu-item 'Beheer' voor 'Naar hulpprogramma'. In het hulpprogramma kiest u voor 'Gedcom - Gedcom export'.
  Het Gedcom bestand is in GensDataPro in te lezen via 'bestand - Open Gedcom bestand'.
 • Door het gebruik van de speciaal ontwikkelde GD-Win converter
  Deze converter bevindt zich op de GensDataPro Cd-rom en is te starten door in het openingsvenster van de Cd-rom te kiezen 'Extra' en daarna onder GD-Win voor 'converteer'. Aan te raden is om eerst te kiezen voor 'handleiding' en deze te printen of apart op te slaan.
  U kunt de GD-Win converter en bijbehorende handleing ook downloaden van deze website via GD-Win converter en handleiding
BELANGRIJK! Bij beide methodes dient u allereerst in GD-Win een algehele bestandscontrole uit te voeren door onder menu-item 'Beheer' te kiezen voor 'Naar controle programma' en daar onder menu-item 'Beheer' te kiezen voor 'Algehele bestandscontrole'.

Aandachtspunten bij het inlezen van de GD-Win Gedcom in GensDataPro.

 1. Alle gegevens die GD-Win in zijn Gedcom-uitvoer zet worden ingevoerd in GensDataPro, mocht hiervoor geen veld aanwezig zijn dan worden deze in een relevante opmerking gezet.
 2. Niet alle gegevens worden echter door GD-Win in de Gedcom-uitvoer geplaatst:
  1. Het aktenummer bij overlijden wordt soms niet vermeld. Hierdoor wordt ook de #C voor crematie niet overgenomen. Plaatst u -alvorens naar Gedcom te exporteren- een opmerking bij de gecremeerden en voegt u actenummers zonodig als tekst toe.
  2. Bij het gebruik van ### bij de "verborgen annotaties" komt deze tekst ook niet in de Gedcom-uitvoer te staan. GensDataPro gebruikt dubbele haakjes [[....]] om aan te geven dat de tekst tussen deze haakjes niet uitgevoerd dient te worden. Zet u in GD-Win deze dubbele vierkante haken om de betreffende teksten.
  3. Eenoudergezinnen worden niet geëxporteert naar het Gedcom-bestand. De koppeling van de kinderen aan de vader of moeder en vice versa ontbreekt (de personen zelf komen wel mee). Door in GD-Win -alvorens naar Gedcom te exporteren- de alleenstaande ouder (tijdelijk) een partner te geven (bijv. Nn) is dit probleem opgelost.
  4. De adressen en documenten en hun verbindingen met personen worden niet in de Gedcom-uitvoer vermeld en worden dus niet overgenomen. De documenten en adressen kunt u handmatig overzetten naar de persoonsdossiers in GensDataPro.
 3. U dient bij het openen van uw Gedcombestand in GensDataPro de optie 'Referentieverwijzingen (REFN en RFN)' aan te vinken.
 4. Na het inlezen van het Gedcom bestand in GensDataPro dient u de optie "check en corrigeer opmerkingen" (onder "opties") éénmaal uit te voeren.
Indien de onder a) t/m d) genoemde punten niet op uw gegevens van toepassing zijn zult u geen of weinig aanpassingen hoeven te maken. U kunt probleemloos proberen hoe u gegevens in GensDataPro overgenomen worden daar het overzetten van uw gegevens via de Gedcom-uitvoer geen invloed heeft op uw GD-Win bestanden.
De persoonsnummering na het inlezen van het Gedcom-bestand kan afwijken van die in GD-Win als u personen verwijderd heeft. De nummers schuiven dan op.
Als het resultaat in eerste instantie niet aan de verwachtingen voldoet sluit u GensDataPro af zonder het ingelezen bestand op te slaan.

Aandachtspunten bij het gebruik van de GD-win converter van GensDataPro.

 1. Het gebruik van de GD-Win converter vereist wat meer voorbereiding en mogelijk meer nabewerking t.o.v. het gebruik van een Gedcom, maar alle gegevens worden geconverteerd, hetgeen bij gebruik van een Gedcom niet het geval is.
 2. Leest u, alvorens de conversie te beginnen, de bijbehorende handleiding.
  In de hoofdstukken 4. en 5. staat meer informatie hoe de conversie wordt uitgevoerd, zoals:
  1. In GensDataPro begint de persoonsnummering bij nummer 2. Al uw persoonsnummers van GD-Win zijn dus met 2 verhoogd. Indien u terug wilt gaan naar de GD-Win nummering dient u na omzetting tweemaal de bijzondere handeling ('Bestand- bijzondere handelingen') "verlaag persoonsnummers met één" uit te voeren. De oorspronkelijke GD-Win personen 0 en 1 worden dan onderaan gezet en krijgen een hoog nummer.
  2. In GD-Win is het wel mogelijk om personen te ontkoppelen en daarna te schrappen maar dit gebeurt niet bij de huwelijken, bij GensDataPro relaties genoemd. Alle eens gemaakte huwelijken tussen twee persoonsnummers blijven aanwezig, ook als de persoonsnummers later aan andere personen worden toegewezen. Bij gebruik van GD-Win merkt men hier niets van maar bij het omzetten naar GensDataPro worden al deze huwelijken ook meegenomen.
   Alleen de huwelijken waarbij één of beide partners zijn vrijgemaakt worden als laatste stap in de conversie weggelaten. Het weglaten van andere huwelijken is niet verantwoord. Het teveel aan huwelijken zult u merken door de aanwezigheid van dubbele huwelijken en personen met meer dan één huwelijk. Deze huwelijken dient u zelf te verwijderen.
   Indien u in GD-Win geen relaties heeft verwijderd zult u geen onterechte huwelijken aantreffen.
U dient zelf te bekijken welke methode het beste voor u geschikt is.
Leest u ook wat geschreven staat bij de vraag De conversie van GD-win naar GensDataPro verloopt niet volgens het boekje. over de keuze om ons de conversie te laten uitvoeren.

Naar boven


·  Bij het openen van religies.afk komt de melding dat datagd1-dir niet gevonden is.

Bij het openen van religies.afk kan de melding komen: "geen DATAGD1-dir gevonden, (datagd1). Standaard naar huidige map".
U klikt hier op "OK" en gaat verder met de conversie. In het venster "geef naam en locatie van de doel-GensDataPro-bestandenset" is dan de map 'gensdatapro' geselecteerd. U dient dan eerst de map 'datagd1' te selecteren en daarna doorgaan met invullen van de gewenste bestandensetnaam (let u er op dat het vinkje aanstaat bij 'inclusief plaatsbestand').

Let op: Als u hierna in het venster "geef naam en locatie van de doel-GensDataPro-bestandenset" de bestandenset wilt opslaan en de GD-Winconverter stopt en springt dan terug naar het converter startvenster, dan gaat u naar de volgende vraag.

Naar boven


·  De conversie van GD-win naar GensDataPro verloopt niet volgens het boekje.

Bij het converter van een GD-Win bestand kunnen wat problemen optreden. Dit heeft te maken met de nieuwe standaardlocatie van GensDataPro in C:\gensdatapro. Dit kan ook optreden als u GensDataPro in een andere locatie heeft geïnstalleerd.
Hieronder een aantal punten om tot een goede conversie van uw GD-Win bestanden te komen:

 • U kunt er voor kiezen ons de conversie te laten uitvoeren.
  U maakt dan een zip-bestand van de map 'werkdir' en dit stuurt u naar de helpdesk ( helpdesk@gensdatapro.nl ). Vermeldt u dan wel de gewenste naam/namen van de GensDataPro bestandset(s). Wij converteren dan de bestandenset(s) voor u en u krijgt ze terug als GensDataPro backup (GDZ-bestand).
 • Indien u zelf de conversie wilt uitvoeren dan raden we aan om de GD-Winconverter NIET te starten vanaf de GensDataPro Cd-rom maar de GD-Win converter te gebruiken via deze website door hier te klikken op GD-Win converter.
  U kiest hierna voor 'Uitvoeren' of 'Openen'. De converter zal dan worden gedownload en in de gensdatapro-map worden geplaatst en start hierna automatisch. Indien u een mededeling krijgt dat de uitgever niet bevestigd kan worden klikt u ook op 'Uitvoeren' of 'Openen'.
  Wanneer u meerdere GD-Win bestanden wilt converteren dan kunt u opnieuw op 'GD-Win converter' klikken of u gaat met Windows Verkenner of Deze Computer naar de map waarin u Gensdatapro heeft geïnstalleerd (standaard C:\gensdatapro) en u dubbelklikt dan op het bestand gdw2gdp.exe.
  Let op: Bij gebruik van Windows Vista sluit u de eerste keer de GD-Winconverter en gaat u met Windows Verkenner of Deze Computer naar de map waarin u Gensdatapro heeft geïnstalleerd (standaard C:\gensdatapro) en u klikt dan met de rechter muisknop op het bestand gdw2gdp.exe en u kiest voor 'Als administrator uitvoeren'.
 • Bij het openen van religies.afk komt de melding: "geen DATAGD1-dir gevonden, (datagd1). Standaard naar huidige map".
  U klikt hier op "OK" en gaat verder met de conversie. In het venster "geef naam en locatie van de doel-GensDataPro-bestandenset" is dan de map 'gensdatapro' geselecteerd. U dient dan eerst de map 'datagd1' te selecteren en daarna doorgaan met invullen van de gewenste bestandensetnaam (let u er op dat het vinkje aanstaat bij 'inclusief plaatsbestand').
 • Stopt de GD-Winconverter en springt terug naar het converter startvenster als u in het venster "geef naam en locatie van de doel-GensDataPro-bestandenset" de bestandenset wilt opslaan, dan opent u eerst GensDataPro en voert u de conversie opnieuw uit.

Naar boven


·  Na het converteren van mijn GD-Win bestand worden wel beroepen getoond maar het beroepeninvoerveld is leeg.

Bij het converter van een GD-Win bestand worden de beroepen ingelezen als activiteit. Het voordeel van een beroep als activiteit is dat u er een datum of tijdvak aan kunt verbinden evenals een plaats en object (bijv. een bedrijf).
U kunt deze activiteit bewerken door in het gegevensvenster op het beroep te klikken (dit is blauw, dus klikbaar). U komt dan in de activiteit en via F6 kunt u deze bewerken.
U kunt een beroep in het invoervenster invullen of als activiteit.
Indien u liever geen gebruik maakt van de activiteit-beropen kunt u in één keer al deze beroepen laten plaatsen in het beroepveld van het bewerkscherm. Dit gaat via 'Bestand-bijzondere handelingen-activiteiten-beroepen zonder datum/plaats naar beroepenveld'.

Naar boven


·  Het starten van de GD-Win converter met de GensDataPro 2.4 Cd-rom geeft een 'Access denied' melding en na de conversie wordt er geen logbestand gemaakt.

Deze fout treedt op bij gebruik van de GD-Win converter met de GensDataPro 2.4 Cd-rom tot aan Cd-rom "2007 versie 2.4".
Hiervoor zijn onderstaande oplossingen beschikbaar:


 • Indien u over de GensDataPro 2.0 Cd-rom beschikt gebruikt u deze voor het converteren van uw GD-Win bestand.

 • Beschikt u niet over de GensDataPro 2.0 Cd-rom maar wel over de GensDataPro 1.9 Cd-rom dan gebruikt u deze voor het converteren van uw GD-Win
  bestand. Hierbij wordt de geconverteerde bestandenset opgeslagen als GD1 bestandenset. Om dit over te zetten naar een GD2 bestandenset opent u na het
  starten van GensDataPro het geconverteerde bestand via 'Bestand-open GD1 bestandenset'. Hierna kiest u voor 'Bestand-Opslaan als GensDataPro (GD2)
  bestandenset'.

 • Let op: in beide gevallen gebruikt u alleen de converter en installeert u dus niet de GensDataPro versie die op deze Cd-roms staat.
 • Bent u nieuwe gebruiker van GensDataPro of wilt of kunt u geen gebruik maken van de GensDataPro 1.9 of 2.0 Cd-rom dan kunt u de GD-Win converter gebruiken via deze website door hier te klikken op GD-Win converter.
  U kiest hierna voor 'Uitvoeren' of 'Openen'. De converter zal dan worden gedownload en start hierna automatisch. Indien u een mededeling krijgt dat de uitgever niet bevestigd kan worden klikt u ook op 'Uitvoeren' of 'Openen'.
  Wanneer u meerdere GD-Win bestanden wilt converteren dan kunt u opnieuw op 'GD-Win converter' klikken of u gaat met Windows Verkenner of Deze Computer naar de map waarin u Gensdatapro heeft geïnstalleerd (standaard C:\program files\gensdatapro) en u dubbelklikt dan op het bestand gdw2gdp.exe.


Leest u voor het gebruik van de converter de handleiding, deze bevindt zich op de GensDataPro Cd-rom.

Naar boven
[ FAQ index ]