GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensData Pro -> GensDataPro bestandensets (Back-ups, samenvoegen en splitsen)

Vraag
·  Hoe zit het met back-ups van GensDataPro ?
·  In GensData kopieerde ik altijd personen en relaties van de ene in de andere bestandenset via een Gedcom-bestand. Hoe doe ik dit in GensDataPro ?
·  Ik wil opstarten met een lege bestandenset

Antwoord
·  Hoe zit het met back-ups van GensDataPro ?

Back-ups in GensDataPro

Handmatige back-ups
Maak met regelmaat een back-up!

 • In GensDataPro:
  • een back-up maken van de gehele bestandenset met alle foto's en documenten via 'Bestand - backups - naar map of andere schijf inclusief dossier'. Een back-up heeft de extensie .GDZ en kan opgeslagen worden in de standaardmap GDZ, ergens anders op uw harde schijf of op een USB-geheugenstickje.
   Rechtstreeks branden van een back-up op een CD-rom of DVD is niet mogelijk en opslaan op diskette, als dit nog mogelijk is, is niet geschikt voor een backup inclusief dossiers.
   let op: controleert u eerst even of in 'Instellingen-mappen' bij 'GDZ deelbestandgrootte (bytes)' de waarde staat ingesteld op 2 GB. Zo niet stelt u deze dan in door te klikken op het pijlte onder (bytes).
  • een back-up maken van de gehele bestandenset zonder alle foto's en documenten via 'Bestand - backups - naar map of andere schijf zonder dossier'. Een back-up heeft de extensie .GDZ en kan opgeslagen worden in de standaardmap GDZ, ergens anders op uw harde schijf of op een USB-geheugenstickje.
   let op: controleert u eerst even of in 'Instellingen-mappen' bij 'GDZ deelbestandgrootte (bytes)' de waarde staat ingesteld op 2 GB. Zo niet stelt u deze dan in door te klikken op het pijlte onder (bytes).
   Opslaan op diskette, als dit nog mogelijk is, kan via 'Bestand - backups - naar floppy-disk zonder dossier'
   let op: Controleert u in dit geval eerst even of in 'Instellingen-mappen' bij 'GDZ deelbestandgrootte (bytes)' de waarde staat ingesteld op 650 of 1440 KB afhankerlijk van de grootte van de diskette. Zo niet stelt u deze dan in door te klikken op het pijlte onder (bytes).
   Rechtstreeks branden van een back-up op een CD-rom of DVD is niet mogelijk.
  • vanaf GensDataPro versie 2.9.8.0. komt automatisch de vraag om een back-up te maken zonder dossier. Het is aan te raden deze vraag met 'Ja' te beantwoorden. Deze back-up wordt standaard opgeslagen in de map GDZ.
 • Met Windows Verkenner:
  • de gehele map dataGD1 opslaan op een USB-stick of externe harde schijf
  • de gehele map dataGD1 branden op een Cd-rom of DVD
  • de gehele programma-map gensdatapro opslaan op een USB-stick of externe harde schijf
  • de gehele programma-map gensdatapro branden op een Cd-rom of DVD
Uitgebreide informatie over het gebruik van de back-ups vindt u in Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset (PDF) . In het, door Adobe Reader, geopende bestand kunt u dan kiezen voor opslaan of printen.

Automatische back-ups
Iedere keer dat u een bestandenset opslaat worden de 'oude' bestanden hernoemd en in de BACKUPS-map (standaard c:\gensdata\backups) geplaatst.
De bestanden worden hernoemd zoals het volgende voorbeeld:

BAKKERprs.gd2 -› BAKKER-BCK001prs.gd2
BAKKERrlt.gd2 -› BAKKER-BCK001rlt.gd2
etc.

De laatste back-up wordt ook weer hernoemd:
BAKKER-BCK001rlt.gd2-›BAKKER-BCK002rlt.gd2
etc.

Standaard worden back-ups tot en met BAKKER-BCK005rlt.gd2 bewaard. Zodoende beschikt u altijd over de bestandenset tot de vijf laatste opgeslagen wijzigingen. U kunt zelf dit aantal van 5 wijzigen in instellingen.

Mocht er dus iets fout gegaan zijn, dan kunt u met 'open GensDataPro (.GD2) bestandenset' de laatste back-up openen. Is er een back-up bij die u bevalt dan slaat u deze bestandenset weer op als BAKKER in de juiste map. Bevalt BAKKER-BCK001.gd2 u niet, dan probeert u BAKKER-BCK002.gd2 etc.

Uitgebreide informatie over het gebruik van de automatische back-ups vindt u in Omgaan met automatische backups en herstelbestanden (PDF). In het, door Adobe Reader, geopende bestand kunt u dan kiezen voor opslaan of printen.

Naar boven


·  In Gensdata kopieerde ik altijd personen en relaties van de ene in de andere bestandenset via een Gedcom-bestand. Hoe doe ik dit in GensDataPro ?

In GDP kunt u een figuur opstellen, en alleen de rechthoekjes die in de figuur staan opslaan als nieuw GD2-bestandenset. Vervolgens kunt u die nieuwe bestandenset samenvoegen met een andere bestandenset.

Naar boven


·  Ik wil opstarten met een lege bestandenset

Om met een lege bestandenset te starten dient u in instellingen-bewerkopties de optie "altijd opstarten met laatste set" uit te zetten.
Wilt u persé altijd bij het beginnen van een nieuwe stamboom tevens beginnen met een leeg plaatsbestand, zet u in instellingen-mappen dan een vinkje bij 'Altijd beginnen met een leeg plaatsbestand'. Het nadeel is dan dat u al uw nieuwe plaatsen weer volledig zult moeten intypen, provincies toewijzen en coördinaten aangeven. Het meegeleverde plaatsbestand centraal0plt.gd1 bevat 5000 plaatsen en dekt daarmee vrijwel alle plaatsen in Nederland. (Er is ook een plaatsbestand met 25.000 Nederlandse plaatsen. Stelt u dat nooit in als centraal plaatsbestand, want dat vertraagt GensDataPro enorm).
Ter verduidelijking... we spreken hier van een centraal plaatsbestand, maar daarmee bedoelen we dat bij iedere keer dat u een nieuwe bestandenset begint DIT plaatsbestand wordt genomen als uitgangs-plaatsbestand. U kunt daarnaast ook specificeren dat het centraal plaatsbestand voor meerdere bestandensets dient.

Naar boven
[ FAQ index ]