GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensDataPro -> Importeren van gegevens (WieWasWie)

Vraag
·  Het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie is weer mogelijk. (8-4-2017)
·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden niet alle getoonde gegevens in GensDataPro opgenomen.
·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden steeds alle personen opnieuw aangemaakt, ook als deze al aanwezig zijn in GensDataPro.
·  Waar vind ik informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro?

Naar boven


Antwoord
·  Het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie is weer mogelijk. (8-4-2017)

Met de introductie van GensDatapro versie 2.9.9.4 is het weer mogelijk rechtstreeks aktegegevens vanuit WieWasWie in te lezen met de WieWasWie-knop in GensDataPro.
GensDatapro versie 2.9.9.4 kunt u installeren door te gaan naar Als download beschikbaar service-upgrade GensdataPro 2.9 (versie 2.9.9.4).
Omdat de vormgeving van de WieWasWie website is gewijzigd vindt u hier informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro.

Naar boven


·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden niet alle getoonde gegevens in GensDataPro opgenomen.

Niet alle bij WieWasWie aangesloten archieveninstellingen gebruiken eenzelfde indeling bij het weergeven van de documentgegevens. Ook kan er verschil zijn in de getoonde rubrieken.
We proberen het inlezen van de gegevens in GensDataPro zo aktueel mogelijk te houden. Dit lukt niet altijd en soms is het technisch niet mogelijk alles op de gewenste manier te verwerken. De gegevens worden dan wel in de bronopmerkingen vermeld zodat de gebruiker zelf de juiste aanpassingen kan maken.
Onderstaande gegevens dienen nog zelf wat aanpassing of worden alleen in de bronopmerking geplaatst:

 • Bij BS Huwelijksakten met zowel de vermelding van het huwelijk als de echtscheiding komen de gegevens van de echtscheiding in de bronopmerking te staan. U kunt deze gegevens zelf in het relatiebewerkvenster invullen.
 • Bij BS Overlijdensakten worden tot vier relaties van de overledene ingelezen en aangemaakt. U kunt zelf, aan de hand van de in de bronopmerking geplaatste aktegegevens of door raadplegen van de originele akte, de juiste volgorde van de partners bepalen.
  De vermelding van de Burgerlijke staat van de overledene wordt ingelezen en in de bronopmerking geplaatst.
  De vermelding van doodgeboren kind wordt soms bij de overleden persoon vermeld als 'Diversen'. De bijbehorende tekst komt in de bronopmerking te staan.
 • Bij DTB Dopen wordt de rol van doopheffer met de eventueel aanwezige opmerking in de bronopmerking geplaatst. U dient deze persoon zelf aan te maken en te koppelen aan de dopeling.
 • Bij DTB Trouwen wordt de laatste partner van de bruid als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'laatste partner van de bruid'. U dient zelf deze persoon als partner van de bruid te koppelen.
  Soms worden beide partners aangeduid als 'Bruidegom/bruid'. De eerste vermelding wordt dan de man en de tweede vermelding de vrouw. Indien dit in de akte anders blijkt te zijn, kunt u dit zelf aanpassen.
  De overleden partner van bruidegom en/of bruid wordt soms aangegeven als 'overleden partner bruid/bruidegom'. Deze partners worden als losstaande personen aangemaakt met als rol 'overleden partner bruid/bruidegom'. U dient zelf deze persoon aan de partner te koppelen.
  Er worden tot maximaal vier getuigen ingelezen, als persoon aangemaakt en als getuige bij de relatie geplaatst.
  De personen vermeldt bij 'rol niet gespecificeerd' worden niet ingelezen of in de bronopmerking geplaatst. U dient zelf aan de hand van de originele akte deze personen aan te maken met hun relaties en deze aan de aangemaakte bron te koppelen.
  De gebeurtenis 'Proclamatie' wordt nu, met de bijbehorende datum, ingelezen en in de bronopmerking geplaatst.
 • Bij DTB Begraven wordt de partner van de begravene ingelezen en aangemaakt. U kunt zelf aan de hand van de aktegegevens aangeven of het een echtgenoot/echtgenote of weduwnaar/weduwe betreft.
  De genoemde personen anders dan de partner, vader en moeder worden als losstaande persoon aangemaakt met als rol de familierelatie tot de begravene. U dient zelf deze persoon aan de begravene te koppelen.
  De bij 'Relatie' genoemde persoon wordt als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'in akte vermeld'. U kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste relatie tot de hoofdpersoon bepalen.
 • Bij akten van het Bevolkingsregister wordt zowel de vermeldde (akte)datum als de registratiedatum ingelezen als aktedatum en gebruikt als datum bij de woonplaats. Hierdoor is het mogelijk dat de vermelde datum niet overeenkomt met de werkelijke datum in de akte van het bevolkingsregister. U kunt dit controleren als een afbeelding van de originele akte beschikbaar is.
  De gebeurtenis 'Bevolkingsregister (aankomst)' en 'Bevolkingsregister (vertrek)' wordt samen met de bijbehorende plaats ingelezen en in de bronopmerking geplaatst.

WieWasWie pagina's hebben nog wel eens archief-specifieke gegevens waardoor GensDataPro die niet helemaal volledig kan overnemen. Controleer de aktes die zijn geplakt ook nauwgezet en laat ons vooral weten wanneer gegevens uit een akte niet naar uw wens worden overgenomen. Dit is een levend systeem dat we graag blijven vervolmaken. Overigens gaan we er natuurlijk vanuit dat indien WieWasWie een scan bij de akte aanbiedt, u dan die scans ook grondig naloopt. Soms staan daar heel interessante kanttekeningen in, maar ook is niet altijd alles juist overgetypt in WieWasWie. Een goede controle van de echte akte en geconstateerde fouten aanmelden bij WieWasWie, vermindert de kans dat die fouten in genealogische publicaties blijven voortwoekeren

Alle informatie over het inlezen van aktegegevens van bronnen zoals weergegeven bij de documentgegevens van de website van WieWasWie vindt u in GensDataPro in menu-item 'Help' bij de optie 'Help bij inlezen WieWasWie bronnen'.

Informatie over het gebruik van WieWasWie vindt u op de Helppagina van WieWasWie en de pagina Hoe zoek je op WieWasWie.nl?.

Naar boven


·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWaswie worden steeds alle personen opnieuw aangemaakt, ook als deze al aanwezig zijn in GensDataPro.

Het direct laten aanvullen of ontdubbelen van gegevens van personen en relaties bij het inlezen van aktegegevens van WieWasWie is bewust achterwege gelaten omdat hierbij altijd het risico aanwezig is gegevens bij een verkeerde persoon of relatie wordt geplaatst of dat verkeerde personen of relaties worden ontdubbeld. Dit was ook het geval bij het inlezen van aktegegevens van GenLias.

Ontdubbelen van personen en relaties

Er is een eenvoudige methode om direct na het inlezen van aktegegevens personen en relaties te ontdubbelen.
Zie hiervoor ook de Internetles WieWasWie-knop voor het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro en het artikel 'Ontdubbelen personen in GensDataPro, maar dan anders' bij Artikelen over GensDataPro
Het ontdubbelen gaat als volgt:
Als voorbeeld het ontdubbelen van de ouders na het inlezen van geboorteakten van meerdere kinderen.
 • na inlezen van het eerste kind ziet u het geneagram (blokjesfiguur) van de ouders met het kind
 • u klikt dan op de knop 'Pak' naast de WieWaswie-knop
 • na het inlezen van het tweede kind ziet u het nieuwe geneagram
 • nu kiest u voor de knop 'Plak' naast de WieWasWie-knop
 • er staat nu een geneagram van beide kinderen met de (dubbele) ouders
 • u klikt met de linker muisknop op de linker vader en met de rechter muisknop op de rechter vader
 • de linker vader staat nu links en de andere rechts
 • nu kiest u voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit en nu komen de beide moeders links en rechts te staan
 • u kiest weer voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit weer en daarna bevestigt u het samenvoegen van de relatie van de ouders
 • als resultaat staan beide kinderen bij de ontdubbelde ouders
Als u nog meer kinderen inleest kiest u nu eerst voor 'Pak' en dan herhaalt u het bovenstaande.

Het lijkt ingewikkeld, maar als u het een keer gedaan heeft werkt deze methode prima en u ziet wat er gebeurt.

Als u al een persoon heeft waarvan uw gegevens wilt aanvullen gaat dit identiek:
 • u plaatst de betreffende persoon in het linker venster en u klikt op de knop 'Teken nabije familie'
 • u ziet het geneagram van de nabije familie van de betreffende persoon
 • bij 'Instellingen-Figuur' zet u een vinkje bij 'Nummer' en kiest u voor 'Fit tekst/lijnen'. Het persoonsnummer komt nu in het geneagram te staan.
 • u klikt dan op de knop 'Pak' naast de WieWasWie-knop
 • na het inlezen ziet u het nieuwe geneagram
 • nu kiest u voor de knop 'Plak'
 • er staan nu twee geneagrammen waarbij een of meerdere personen in beide geneagrammen aanwezig zijn
 • om het persoonsnummer van de reeds in uw bestand aanwezige persoon te behouden klikt u met de linker muisknop op de reeds aanwezige persoon en met de rechter muisknop op de dubbelganger
 • de reeds aanwezige persoon staat nu links en de dubbelganger rechts
 • nu kiest u voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit en u gaat verder met de volgende dubbele persoon enz.
 • als resultaat zijn er geen dubbele personen meer en zijn de gegevens bij de al bestaande personen of relaties aangevuld

Naar boven


·  Waar vind ik informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro?

Informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro vindt u hier.

Naar boven
[ FAQ index ]