GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensDataPro -> Importeren van gegevens (WieWasWie)

Vraag
·  !! Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden momenteel akten BS Overlijden ingelezen als DTB Begraven!!
·  Update inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie. (6-8-2018)
·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden niet alle getoonde gegevens in GensDataPro opgenomen.
·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden steeds alle personen opnieuw aangemaakt, ook als deze al aanwezig zijn in GensDataPro.
·  Waar vind ik informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro?

Naar boven


Antwoord
·  !! Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden momenteel akten BS Overlijden ingelezen als DTB Begraven!!

WieWasWie heeft, zonder ons dat mee te delen, een wijziging in de weergave van het documenttype bij de akten BS Overlijden aangebracht, waardoor het inlezen helaas niet goed meer verloopt.
De akte wordt hierdoor niet meer herkend als BS Overleden, maar ingelezen als DTB begraven nadat bij de melding "Deze bron bevat weinig gegevens" voor "Nee" wordt gekozen. De overlijdensdatum en -plaats worden bij 'Begrafenis' gezet en de partner wordt als losse persoon aangemaakt met als rol 'in akte vermeld' en krijgt een bronkoppeling. U kunt dan zelf deze partner aan de overledene koppelen.
We proberen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Zodra we meer weten van WieWasWie en het inlezen weer goed functioneert komt hierover een mededeling op deze website te staan.
Onze excuses voor het ongemak.

Naar boven


·  Update inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie. (6-8-2018)

Het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie is verbeterd en aangepast aan door WieWasWie toegevoegde of gewijzigde veldnamen in de documentdetailpagina's .
Het versienummer van de aangepaste inleesoptie, 29a, staat vermeld onderaan de bronopmerkingen van de ingelezen bron.
Voor deze update van het inlezen van de aktegegevens van WieWasWie dient u GensDataPro 2.9.9.5 te installeren.
GensDatapro versie 2.9.9.5 kunt u installeren door te gaan naar de downloadpagina van GensDataPro 2.9.9.5.

U vindt hier informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro.

Toegevoegd of aangepast is:
 • Bij BS Geboorteakten waarbij de leeftijd wel bij de moeder staat vermeld en niet bij de vader, komt deze leeftijd nu bij de moeder te staan i.p.v. bij de vader.
 • Bij BS Huwelijksakten
  • wordt het beroep van de ouders van bruid en bruidegom nu ook ingelezen en daar vermeld.
  • wordt, als de vader van de bruidegom niet in de akte staat, de vader van de bruid nu wel ingelezen en vermeld.
   Hierbij wordt er van uit gegaan dat de vader van de bruid staat vermeld NA de moeder van de bruidegom.
 • Bij BS Overlijdensakten
  • wordt een opmerkingveld 'Overledene_relatie' bij de eerstgenoemde partner (vrouw) nu ook ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst. U kunt deze opmerking zelf in het betreffende persoonsbewerkvenster invullen.
  • worden partners aangeduid als 'Partner' en 'Eerder overleden echtgeno(o)t(e)' nu ook ingelezen en gekoppeld aan de overledene.
 • Bij DTB Dopen
  • wordt de 'Doopheffer' als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Doopheffer' en krijgt een bronkoppeling.
  • wordt de opmerking bij de Doopheffer ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst als 'Doopheffer Opmerking'.
 • Bij DTB Trouwen
  • worden de ondertrouwgegevens (datum, plaats en religie) nu ook ingelezen en vermeld bij de relatie.
  • worden de ouders van bruidegom en bruid aangeduid als alleen 'Vader' en 'Moeder' ook ingelezen.
   Deze ouders worden als losstaande personen aangemaakt met als rol 'in akte vermeld' en krijgen een bronkoppeling. U kunt zelf deze ouders aan de bruidegom / bruid koppelen.
  • worden de eerdere partners aangeduid als 'Eerdere man', 'Eerdere vrouw', 'Eerdere relatie bruidegom' en 'Eerdere relatie bruid' ook ingelezen.
   De 'Eerdere vrouw' en 'Eerdere relatie bruidegom' worden automatisch aan de bruidegom gekoppeld.
   De 'Eerdere relatie bruid' en 'Eerdere man' worden als losstaande personen aangemaakt met als rol 'in akte vermeld' en krijgen een bronkoppeling. U kunt zelf deze eerdere partners aan de bruid koppelen.
  • wordt de gebeurtenis 'Proclamatie' nu, met de bijbehorende datum, ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst als 'proclamatiedatum'.
  • wordt een opmerkingveld 'diversen' bij de bruid nu ook ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst. U kunt deze opmerking zelf in het persoonsbewerkvenster van de bruid invullen.
 • Bij DTB Begraven
  • wordt de overledene aangeduid als 'Beluid', Begraven', 'Bedient' en 'Bedient en overleden' nu ook ingelezen en vermeld als overledene.
  • wordt de echtgenoot aangeduid als 'Eerder overleden echtgenoot' nu ook ingelezen en gekoppeld aan de overledene.
  • wordt de echtgenote aangeduid als 'Eerder overleden echtgenote' nu ook ingelezen en gekoppeld aan de overledene.
  • worden een ouder van de overledene aangeduid als 'Ouder' nu ook ingelezen en gekoppeld aan de overledene.
  • wordt een ouder van de overledene aangeduid als 'Vader/moeder' nu ook ingelezen en gekoppeld aan de overledene als deze wordt vermeld.
  • worden de personen aangeduid als 'Partner' nu als losstaande personen aangemaakt met als rol 'in akte vermeld' en krijgen een bronkoppeling omdat deze personen lang niet altijd een echtgenoot / echtgenote van de overledene blijken te zijn.
   U kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste relatie tot de hoofdpersoon bepalen.
  • worden personen aangeduid als 'Aangever' als losstaande personen aangemaakt met als rol 'Aangever' en krijgen een bronkoppeling.
 • Bij akten van het Bevolkingsregister
  • wordt een geregistreerde aangeduid als 'Bevolkingsregister geregistreerde' en 'Persoon ook ingelezen als geregistreerde.
  • is het inlezen van de gegevens aangepast zodat een geregistreerde niet woont of een beroep heeft in een jaar dat hij nog niet geboren is.
 • Bij Militieregisters wordt de hoofdpersoon aangeduid als 'Geregistreerde' nu ook ingelezen en vermeld.
Naar boven


·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie worden niet alle getoonde gegevens in GensDataPro opgenomen.

Niet alle bij WieWasWie aangesloten archieveninstellingen gebruiken eenzelfde indeling bij het weergeven van de documentgegevens. Ook kan er verschil zijn in de getoonde rubrieken.
We proberen het inlezen van de gegevens in GensDataPro zo aktueel mogelijk te houden. Dit lukt niet altijd en soms is het technisch niet mogelijk alles op de gewenste manier te verwerken. De gegevens worden dan wel in de bronopmerkingen vermeld zodat de gebruiker zelf de juiste aanpassingen kan maken.
Onderstaande gegevens dienen nog zelf wat aanpassing of worden alleen in de bronopmerking geplaatst:

 • Bij BS Overlijdensakten
  • worden tot drie relaties van de overledene ingelezen en aangemaakt. U kunt zelf, aan de hand van de in de bronopmerking geplaatste aktegegevens of door raadplegen van de originele akte, de juiste volgorde van de partners bepalen.
  • wordt de vermelding van de Burgerlijke staat van de overledene ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst.
  • wordt de vermelding van doodgeboren kind soms bij de overleden persoon vermeld als 'Diversen'. De bijbehorende tekst komt alleen in de bronopmerking te staan.
  • wordt een opmerkingveld 'Overledene_relatie' bij de eerstgenoemde partner (vrouw) ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst. U kunt deze opmerking zelf in het betreffende persoonsbewerkvenster invullen.
 • Bij DTB Trouwen
  • wordt de 'Laatste partner van de bruid' als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Laatste partner van de bruid'. U dient zelf deze persoon als partner van de bruid te koppelen.
  • worden de eerdere partners aangeduid als 'Eerdere relatie bruid' en 'Eerdere man' als losstaande personen aangemaakt met als rol 'in akte vermeld' en krijgen een bronkoppeling. U kunt zelf deze eerdere partners aan de bruid koppelen.
  • worden beide echtelieden soms aangeduid als 'Bruidegom/bruid'. De eerste vermelding wordt dan de man en de tweede vermelding de vrouw. Indien dit in de akte anders blijkt te zijn, kunt u dit zelf aanpassen.
  • worden de ouders van bruidegom en bruid aangeduid als alleen 'Vader' en 'Moeder' ingelezen en als losstaande personen aangemaakt met als rol 'in akte vermeld' en krijgen een bronkoppeling. U kunt zelf deze ouders aan de bruidegom / bruid koppelen.
  • wordt de overleden partner van bruidegom en/of bruid soms aangegeven als 'Overleden partner bruid/bruidegom'. Deze partner wordt als losstaande personen aangemaakt met als rol 'Overleden partner bruid/bruidegom'. U dient zelf deze persoon aan de juiste partner te koppelen.
  • worden tot maximaal vier getuigen ingelezen, als persoon aangemaakt en als getuige bij de relatie geplaatst.
  • wordt de gebeurtenis 'Proclamatie', met de bijbehorende datum, ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst als 'proclamatiedatum'.
  • wordt een opmerkingveld 'diversen' bij de bruid ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst. U kunt deze opmerking zelf in het persoonsbewerkvenster van de bruid invullen.
  • worden de personen vermeldt bij 'rol niet gespecificeerd' niet ingelezen of in de bronopmerking geplaatst. U dient zelf aan de hand van de originele akte deze personen aan te maken met hun relaties en deze aan de aangemaakte bron te koppelen.
 • Bij DTB Begraven
  • worden de genoemde personen anders dan de echtgenoot / echtgenote, weduwnaar / weduwe, vader en moeder als losstaande personen aangemaakt met als rol de familierelatie tot de begravene. U dient zelf deze personen aan de begravene te koppelen.
  • wordt de bij 'Partner' genoemde persoon wordt als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'in akte vermeld'. U kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste relatie tot de hoofdpersoon bepalen.
  • wordt de bij 'Relatie' genoemde persoon wordt als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'in akte vermeld'. U kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste relatie tot de hoofdpersoon bepalen.
 • Bij akten van het Bevolkingsregister
  • wordt de gebeurtenis 'Bevolkingsregister (aankomst)' en 'Bevolkingsregister (vertrek)' samen met de bijbehorende plaats ingelezen en alleen in de bronopmerking geplaatst.
 • Bij personen waarbij in de aktegegevens geen duidelijkheid is over het geslacht wordt dit in GensDataPro aan de hand van veel voorkomende voornaam-uitgangen bepaald. Hierdoor is het mogelijk dat een onjuist geslacht wordt aangenomen. Dit kunt u dan zelf corrigeren.

WieWasWie pagina's hebben nog wel eens archief-specifieke gegevens waardoor GensDataPro die niet helemaal volledig kan overnemen. Controleer de aktes die zijn geplakt ook nauwgezet en laat ons vooral weten wanneer gegevens uit een akte niet naar uw wens worden overgenomen. Dit is een levend systeem dat we graag blijven vervolmaken. Overigens gaan we er natuurlijk vanuit dat indien WieWasWie een scan bij de akte aanbiedt, u dan die scans ook grondig naloopt. Soms staan daar heel interessante kanttekeningen in, maar ook is niet altijd alles juist overgetypt in WieWasWie. Een goede controle van de echte akte en geconstateerde fouten aanmelden bij WieWasWie, vermindert de kans dat die fouten in genealogische publicaties blijven voortwoekeren

Alle informatie over het inlezen van aktegegevens van bronnen zoals weergegeven bij de documentgegevens van de website van WieWasWie vindt u in GensDataPro in menu-item 'Help' bij de optie 'Help bij inlezen WieWasWie bronnen'.

Informatie over het gebruik van WieWasWie vindt u op de Helppagina van WieWasWie en de pagina Hoe zoek je op WieWasWie.nl?.

Naar boven


·  Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWaswie worden steeds alle personen opnieuw aangemaakt, ook als deze al aanwezig zijn in GensDataPro.

Het direct laten aanvullen of ontdubbelen van gegevens van personen en relaties bij het inlezen van aktegegevens van WieWasWie is bewust achterwege gelaten omdat hierbij altijd het risico aanwezig is gegevens bij een verkeerde persoon of relatie wordt geplaatst of dat verkeerde personen of relaties worden ontdubbeld. Dit was ook het geval bij het inlezen van aktegegevens van GenLias.

Ontdubbelen van personen en relaties

Er is een eenvoudige methode om direct na het inlezen van aktegegevens personen en relaties te ontdubbelen.
Zie hiervoor ook de Internetles WieWasWie-knop voor het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro en het artikel 'Ontdubbelen personen in GensDataPro, maar dan anders' bij Artikelen over GensDataPro
Het ontdubbelen gaat als volgt:
Als voorbeeld het ontdubbelen van de ouders na het inlezen van geboorteakten van meerdere kinderen.
 • na inlezen van het eerste kind ziet u het geneagram (blokjesfiguur) van de ouders met het kind
 • u klikt dan op de knop 'Pak' naast de WieWaswie-knop
 • na het inlezen van het tweede kind ziet u het nieuwe geneagram
 • nu kiest u voor de knop 'Plak' naast de WieWasWie-knop
 • er staat nu een geneagram van beide kinderen met de (dubbele) ouders
 • u klikt met de linker muisknop op de linker vader en met de rechter muisknop op de rechter vader
 • de linker vader staat nu links en de andere rechts
 • nu kiest u voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit en nu komen de beide moeders links en rechts te staan
 • u kiest weer voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit weer en daarna bevestigt u het samenvoegen van de relatie van de ouders
 • als resultaat staan beide kinderen bij de ontdubbelde ouders
Als u nog meer kinderen inleest kiest u nu eerst voor 'Pak' en dan herhaalt u het bovenstaande.

Het lijkt ingewikkeld, maar als u het een keer gedaan heeft werkt deze methode prima en u ziet wat er gebeurt.

Als u al een persoon heeft waarvan uw gegevens wilt aanvullen gaat dit identiek:
 • u plaatst de betreffende persoon in het linker venster en u klikt op de knop 'Teken nabije familie'
 • u ziet het geneagram van de nabije familie van de betreffende persoon
 • bij 'Instellingen-Figuur' zet u een vinkje bij 'Nummer' en kiest u voor 'Fit tekst/lijnen'. Het persoonsnummer komt nu in het geneagram te staan.
 • u klikt dan op de knop 'Pak' naast de WieWasWie-knop
 • na het inlezen ziet u het nieuwe geneagram
 • nu kiest u voor de knop 'Plak'
 • er staan nu twee geneagrammen waarbij een of meerdere personen in beide geneagrammen aanwezig zijn
 • om het persoonsnummer van de reeds in uw bestand aanwezige persoon te behouden klikt u met de linker muisknop op de reeds aanwezige persoon en met de rechter muisknop op de dubbelganger
 • de reeds aanwezige persoon staat nu links en de dubbelganger rechts
 • nu kiest u voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit en u gaat verder met de volgende dubbele persoon enz.
 • als resultaat zijn er geen dubbele personen meer en zijn de gegevens bij de al bestaande personen of relaties aangevuld

Naar boven


·  Waar vind ik informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro?

Informatie over het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro vindt u hier.

Naar boven
[ FAQ index ]