GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensData Pro -> Invoeren en bewerken van gegevens

Vraag
Invoeren gegevens
·  Bij kinderen toevoegen aan een relatie komt het persoonsinvulscherm met tekst in de invulvelden (Versie 2.6).
·  Als ik een bron heb ingevoerd wordt deze niet getoond in het gegevensvenster (Versie 2.6).
·  Hoe voer ik twee jaartallen in bij een gebeurtenis (tussen... en ...)?
·  Bij het invoeren van een nieuwe persoon of relatie krijg ik de melding "U heeft de wijziging nog niet bevestigd met Akkoord"
·  Wanneer ik in persoons- of relatiebewerkscherm tekst wil plakken in een opmerking dan krijg ik links een schermpje met de aanduiding van foto's behorend bij de persoon of relatie.
·  Ik wil meer huwelijksvormen.
·  Ik wil meer religies/gezindten.
·  Ik kan datums niet meer goed invoeren.
·  Bij mijn persoonsnamen worden de tussenvoegsels met hoofdletters niet goed weergegeven.
·  Bij het persoonsbewerkvenster kan ik niet aanvinken dat iemand is overleden.

Aanpassen gegevens
·  Hoe maak ik gebruik van combinatiehandelingen?
·  Hoe koppel ik een bestaand persoon aan bestaande ouders ?
·  Hoe koppel ik twee bestaande personen aan elkaar ?
·  Ik voeg een kind toe, maar nu heeft het kind alleen de vader/moeder als ouder.
·  Hoe voeg ik een kind toe aan een ongehuwde moeder?
·  2 personen zijn gehuwd, deze zijn gaan scheiden en na verloop van jaren weer met elkaar hertrouwd. Hoe moet ik dit 2e huwelijk verwerken?
·  Het lukt me niet om mijn gegevens aan te vullen.
·  De gegevenstabel wordt niet meer ververst na het toevoegen, verwijderen of wijzigen van gegevens.
·  Na het toevoegen of verwijderen van personen, relaties, activiteiten en bronnen verschijnen er steeds tijdbalkjes.
·  Hoe corrigeer ik verkeerde ouders?

Plaatsen
·  Het bepalen van de coördinaten van plaatsen en adressen via Google Maps toont alleen een blanco kaart.
·  Hoe voer ik een nieuwe plaats in?
·  Hoe voeg ik coördinaten toe aan mijn plaatsen?
·  Al mijn plaatsen kloppen ineens niet meer.

Volgorde gegevens
·  De kinderen/relaties staan niet op volgorde.
·  De activiteiten bij een persoon staan niet in de juiste volgorde
·  Hoe kan ik de volgorde van activiteiten zonder datum aanpassen?

Overige
·  Waarom zijn er geen opmerkingsvelden bij samenwonen en scheiden?
·  GensDataPro start langzaam op nadat ik plaatsbestand Duitsland heb geinstalleerd.
·  Wat is het maximum aantal personen in GensDataPro ?
·  Waarom is er geen persoonsnummer 1 ? Hoe krijg ik persoonsnummers gelijk?

Antwoord
·  Bij kinderen toevoegen aan een relatie komt het persoonsinvulscherm met tekst in de invulvelden (Versie 2.6).

Als kinderen aan een relatie worden toegevoegd via ‘Bewerkhandelingen-voeg kind toe aan relatie’ komt soms het persoonsinvulscherm met in de invulvelden Engelse tekst en getallen. Deze fout kan optreden indien bij 'Instellingen-bewerkopties' de optie 'Melding bij hergebruik leeg record' aan staat.
Dit is een foutje dat vanaf versie 2.6.3 is opgelost. Indien u nog gebruik maakt van GensDataPro 2.6, download u dan de meest recente versie van GensDataPro.

Naar boven


·  Als ik een bron heb ingevoerd wordt deze niet getoond in het gegevensvenster (Versie 2.6).

De oplossing hiervoor is het uitvoeren van ‘Bestand-importcorrecties-ruim bronnentabel op'. De recent ingevoerde 'onzichtbare' bronnen worden dan ook weer getoond in het gegevensvenster. Wel is te adviseren eerst even een back-up van uw bestandenset te maken.

Naar boven


·  Hoe voer ik twee jaartallen in bij een gebeurtenis (tussen... en ...)?

Het gebruik van een datumweergave 'tussen... en...' kan alleen bij geboorte, overlijden en burgerlijk huwelijk.
Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u de eerste datum in vullen bij geboorte, overlijden of burgerlijk huwelijk.

De tweede datum vult u in bij het doop- , begraaf- of kerkelijk huwelijkdatumveld.
De tekst voor de betreffende velden in het bewerkvenster wordt ook aangepast.

Naar boven


·  Bij het invoeren van een nieuwe persoon of relatie krijg ik de melding "U heeft de wijziging nog niet bevestigd met Akkoord"

Deze melding verschijnt alleen indien u bij het invoeren van een nieuwe persoon of relatie in het persoons- of relatiebewerkvenster als laatste handeling een opmerkingsveld invult en dan op F7 (toestenbordtoets) klikt. U kiest dan voor "Ja=Akkoord".

Naar boven


·  Wanneer ik in persoons- of relatiebewerkscherm tekst wil plakken in een opmerking dan krijg ik links een schermpje met de aanduiding van foto's behorend bij de persoon of relatie.

Om foto's in de opmerkingen te kunnen plaatsen wordt in het persoons- en relatiebewerkscherm door klikken met de rechtermuisknop in een opmerkingenveld een overzicht van de dossiersfoto's getoond.

Voor het kopiëren (plakken) van tekst in een opmerkingenveld dient men hier gebruik te maken van de toetscombinatie Ctrl+V of de optie 'klik doet plakken' aanvinken bij Instellingen-bewerkopties.

Naar boven


·  Ik wil meer huwelijksvormen

Wanneer u naar "Instellingen-Uitvoertaal" gaat klikt u op de knop 'Bewerk huwsoorten'. Hiermee roept u een scherm op met een tabel, waarin u de huwsoorten kunt bewerken, toevoegen of verwijderen. Toevoegen doet u door in de kolom 'afkorting' 2 karakter te plaatsen en in de kolom 'Nederlands' de naam van de huwelijkssoort.

Naar boven


·  Ik wil meer religies/gezindten

Wanneer u naar "Instellingen-Uitvoertaal" gaat klikt u op de knop 'Bewerk gezindten'. Hiermee roept u een scherm op met een tabel, waarin u de gezindten/religies kunt bewerken, toevoegen of verwijderen. Toevoegen doet u door in de kolom 'afkorting' 2 karakter te plaatsen en in de kolom 'Nederlands' de naam van de gezindte/religie.

Naar boven


·  Ik kan datums niet meer goed invoeren

Het invoeren van een datum is voor iedereen op een andere manier prettig. Wanneer u gewend bent om -zonder streepjes- jaartal,maand en dan datum in te voeren, kunt u dit instellen in instellingen-bewerkopties. Klik dan het bovenste rondje van datum-invoerwijze. Wilt u -zonder streepjes- direct dagmaandjaar invoeren (zoals de meesten gewend zijn) kies dan het tweede.

Naar boven


·  Bij mijn persoonsnamen worden de tussenvoegsels met hoofdletters niet goed weergegeven.

Wanneer u achternamen heeft met hoofdletter-tussenvoegsels (Van Den Berg), zet u dan de "automatische hoofdletters" (instellingen-bewerkopties) uit. En voegt u zelf in het voorvoegselscherm de bewuste tussenvoegsels (Den, Van etc...) met hoofdletter toe. Het voorvoegselscherm vindt u bij instellingen-afkortingen.

Naar boven


·  Bij het persoonsbewerkvenster kan ik niet aanvinken dat iemand is overleden.

Bij GensDataPro is er inderdaad geen vinkje of knop om aan te geven dat iemand is overleden bij gebrek aan overlijdensgegevens.
Vaak kan uit andere gegevens een overlijdensdatum of overlijdensjaar worden afgeleid. In dat geval kan dan gebruik worden gemaakt van de nadere tijdsaanduiding (circa, voor, na, tussen...en) bij de overlijdensdatum.
Om toch aan te geven dat iemand is overleden kunt u gebruik maken van de hoedanigheid:

 • U kiest voor 'Bewerkhandelingen-nieuw-maak nieuwe hoedanigheid'.
 • Bij 'GedCom' vult u in DEAT en bij 'Omschrijving' vult u Overleden in.
 • Na klikken op 'OK' is een object aangemaakt met type 'Status' en naam 'Hoedanigheid' en staat deze in het linker venster.
 • Door op 'Bewerk [F6]' te klikken kunt u via 'Nieuwe koppeling' de juiste persoon aan de hoedanigheid 'Overlijden' koppelen.
  In deze koppeling is het mogelijk ook een datum en plaats in te invoeren. Dit is bij deze hoedanigheid niet zinvol omdat, als genoemde gegevens reeds bekend zijn, deze bij de persoonsgegevens staan ingevuld.
 • De persoon krijgt nu een activiteit 'Hoedanigheid' met 'overleden'. U kunt hier ook, met vinkjes, aangeven in welke uitvoer u 'Overleden' vermeld wilt zien.
 • Als u bij volgende personen ook 'Overleden' wilt vermelden koppelt u deze eveneens aan het object 'Overleden':
  • U plaatst deze persoon in het linker venster.
  • U klikt met de rechter muisknop in de tabel 'Objecten' op het object met als descriptie 'Overleden'.
  • Deze verschijnt dan in het rechter venster en u kiest u voor 'Combinatiehandelingen-koppel links en rechts'

Naar boven


·  Hoe maak ik gebruik van combinatiehandelingen?

Combinatiehandelingen; hoe te gebruiken.

Het gebruik van de 'combinatiehandelingen' om kinderen toe te voegen aan ouders of om relaties te maken / verbreken roept soms wat vragen op bij gebruikers
Hieronder worden de mogelijkheden besproken.

Maar eerst even een paar tips:

 • Voordat u onder 'Combinatiehandelingen' de gewenste optie kiest raden we aan eerst onderin de figuur in beeld te brengen door te klikken op het tabblad 'Figuur'. U ziet dan direct hoe de combinatiehandeling is verlopen.
 • Het selecteren van de gewenste personen en/of relaties is prettiger als de optie 'gebruik rechterscherm voor kinderen' uitstaat. Dit is hier het geval.
 • U kunt de 'Wissel links rechts' knop gebruiken om desgewenst de inhoud van het scherm links te wisselen met de inhoud van het scherm rechts.
 • Toevoegen van een kind aan een relatie.

  Hoe voeg ik een nieuw kind toe aan een bestaande relatie?
  Heeft u een relatie waar u een kind aan toe wilt voegen, dan kan dat met 'Combinatiehandelingen' als volgt:
  Selecteer de vader met de linkermuisknop, de moeder met de rechtermuisknop (beide ouders zijn nu te zien in het linker en rechterscherm) en kies onder 'combinatiehandelingen' voor 'voeg kind toe aan relatie'.
  Deze optie is alleen mogelijk indien de persoon links een relatie heeft met de persoon rechts.

  Hoe koppel ik een bestaand persoon als kind aan bestaande ouders?
  Heeft u een relatie waar u een bestaand persoon als kind aan toe wilt voegen, dan kan dat met 'Combinatiehandelingen' als volgt:
  Selecteer de relatie met de linker muisknop en het te koppelen kind met de rechter muisknop (de relatie van de ouders is nu te zien in linker en het te koppelen kind in het rechterscherm)en kies onder 'combinatiehandelingen' voor 'Maak persoon rechts een kind van relatie links'.
  Indien het kind al andere ouders had, dan wordt hiervoor gewaarschuwd: die kind-ouderlijn wordt dan verbroken.

  Hoe koppel ik een bestaand persoon als kind aan een alleenstaande bestaande ouder?
  Heeft u een bestaand persoon als kind dat u wilt voegen aan alleen een vader of moeder (een één-ouder gezin), dan kan dat met 'Combinatiehandelingen' als volgt:
  Selecteer de vader of moeder met de linker muisknop en het te koppelen kind met de rechter muisknop (de alleenstaande ouder is nu te zien in het linker en het te koppelen kind in het rechterscherm)en kies onder 'combinatiehandelingen' voor 'Maak persoon rechts een kind van persoon links'.

  Hoe koppel ik een kind met verkeerde ouders aan de juiste ouders?
  Heeft u een kind dat bij de verkeerde ouders staat dan kan dat met 'Combinatiehandelingen' als volgt worden hersteld:
  Selecteer de relatie van de beoogde ouders met de linker muisknop en het kind met de verkeerde ouders met de rechter muisknop (de juiste relatie van de ouders nu te zien in het linker en het te koppelen kind in het rechterscherm)en kies onder 'combinatiehandelingen' voor 'Maak persoon rechts een kind van relatie links'.
  Deze optie zorgt er dan voor dat het kind rechts een kind van de beoogde relatie wordt.
  Omdat het kind al andere ouders had, komt er eerst en waarschuwing met de vraag om door te gaan; de kind-ouderlijn met de verkeerde ouders wordt dan verbroken.

  Combinatiehandelingen en relaties.

  Hoe koppel ik twee bestaande personen aan elkaar?
  Heeft men twee bestaande personen waarvan u een relatie wilt maken dan kan dat met 'Combinatiehandelingen' als volgt:
  Selecteer de ene partner met de linker muisknop en de andere partner met de rechter muisknop (de ene partner is nu te zien in het linker en de andere partner in het rechterscherm)en kies onder 'combinatiehandelingen' voor 'Maak relatie',
  Deze optie is alleen mogelijk wanneer beide personen nog geen relatie met elkaar hebben.

  Hoe verbreek ik een relatie tussen twee personen?
  Heeft u een relatie tussen twee personen die u wilt verbreken dan kan dat met 'Combinatiehandelingen' als volgt:
  Selecteer de ene partner met de linker muisknop en de andere partner met de rechter muisknop (de ene partner is nu te zien in het linker en de andere partner in het rechterscherm)en kies onder 'combinatiehandelingen' voor 'Verbreek relatie',
  Deze optie is alleen mogelijk wanneer beide personen al een relatie met elkaar hebben.
  Naar boven


  ·  Hoe koppel ik een bestaand persoon aan bestaande ouders ?

  Kijkt u hiervoor bij Hoe maak ik gebruik van combinatiehandelingen?

  Naar boven


  ·  ">Hoe koppel ik twee bestaande personen aan elkaar ?

  Kijkt u hiervoor bij Hoe maak ik gebruik van combinatiehandelingen?

  Naar boven


  ·  Ik voeg een kind toe, maar nu heeft het kind alleen de vader/moeder als ouder.

  U heeft een éénouderrelatie gemaakt door een kind toe te voegen aan alleen de vader of de moeder. Een fout die meer voorkomt.
  Dit is eenvoudig op te lossen... u heeft de ouder met beide relaties in beeld (een van de relaties is de éénouderrelatie)in het linker scherm. Gaat u naar de geneagram (figuur) mode (tabje met figuur). Klikt u met de linkermuisknop op de ene, en met de rechtermuisknop op de andere relatie... lastig mikken, dat weten we. U kunt ook eerst met de rechtermuisknop klikken op de éénouder relatievermelding en dan met de linker muisknop op de relatie van de ouders. Zodoende staan zowel links en rechts een relatie. Nu kiest u onder "combinatiehandelingen" voor "samenvoegen relaties". Na een waarschuwend schermpje (ok) zijn de relaties samengevoegd en heeft het kind beide ouders.

  Naar boven


  ·  Hoe voeg ik een kind toe aan een ongehuwde moeder?

  GensDataPro kent éénoudergezinnen.
  Men kan op 2 manieren te werk gaan:


  1. Selecteer kind en voeg een ouder toe (F4)


  2. Selecteer de ouder en voeg een kind toe (eenoudergezin) (hiervoor geen functietoets)
  Wanneer beide personen al zijn ingevoerd, zet dan de ene persoon links (klik met linker muisknop) en de andere persoon rechts (klik met rechter muisknop) en kies onder "combinatiehandelingen" voor "maak persoon rechts een kind van persoon links" Er wordt bij eenoudergezinnen overigens wel een relatierecord aangemaakt, maar GensDataPro regelt dat helemaal; één van de ouders is dan 0. De kinderen zijn per ongeluk toegewezen aan de verkeerde relatie van een van de ouders

  Maak een geneagram waarbij alle betrokken personen in beeld zijn. Klik nu met de linker muisknop op de relatielijn van de juiste ouders. Klik nu met de rechter muisknop op het eerste kind (kind verschijnt in rechter venster) en kies onder combinatiehandelingen voor "maak persoon rechts kind van relatie links". Doe dit ook met de overige kinderen.

  Naar boven


  ·  2 personen zijn gehuwd, deze zijn gaan scheiden en na verloop van jaren weer
  met elkaar hertrouwd. Hoe moet ik dit 2e huwelijk verwerken?

  Het tweede huwelijk kunt u via een truukje invoeren als een tweede relatie met dezelfde persoon.

  1. U maakt bij de man een nieuwe relatie aan met bijv Nn Nn.
  2. U zet deze relatie in het linker gegevensvenster en u klikt op F6 voor
  bewerken
  3. U wijzigt het persoonsnummer van de vrouw NN (linksboven) in het
  persoonsnummer van de vrouw waarmee hertrouwd wordt.
  4. Hierna op OK klikken en de tweede relatie met dezelfde vrouw is een feit.
  5. Nu nog even de persoon NN NN verwijderen.

  Naar boven


  ·  Het lukt me niet om mijn gegevens aan te vullen.

  Bij het aanvullen van uw gegevens dient u 2 situaties te onderscheiden:

   1. het toevoegen van nieuwe personen (aan een relatie, gezin etc.)
   2. het combineren van reeds ingevoerde maar nog niet gekoppelde personen.
   ad. 1. Het toevoegen van nieuwe personen aan uw bestand doet u via het menu 'Bewerkhandelingen'. Hierbij kunt u dus een nieuwe 'losse' persoon invoegen, nieuwe kinderen toevoegen aan een relatie (de relatie dient dan in het linker scherm te staan), kinderen toevoegen aan een persoon (u krijgt dan een één-ouder gezin), een relatie toevoegen aan een persoon, waarbij dus een nieuwe partner wordt ingevoerd, enz.
   ad. 2. Het koppelen van reeds ingevoerde personen gebeurt via het menu 'Combinatiehandelingen'. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de te koppelen zaken in het linker en rechter scherm heeft staat. Klikken in de persoons- of relatielijst met de linker muisknop plaatst deze in het linker scherm, klikken met de rechter muisknop plaatst ze in het rechter scherm. Zet u bijv. voor het maken van een relatie de ene partner links en de andere rechts dan kunt u via Combinatiehandelingen hier een relatie van maken.
   Plaats u links een relatie en rechts een toe te voegen kind dan wordt dit kind via Combinatiehandelingen in de relatie gezet.

  Naar boven


  ·  De gegevenstabel wordt niet meer ververst na het toevoegen, verwijderen of wijzigen van gegevens.

  Omdat het verversen van de tabel relatief veel tijd kost wordt dit niet meer gedaan als u bij "Instellingen-bewerkopties' het vinkje bij 'Altijd alles doorrekenen' heeft uitstaan. U kunt deze optie weer activeren of zelf de tabel verversen wanneer dat gewenst is, door te klikken op 'Opties-reset boom' en daarna het linkerboven venster te verversen door bijvoorbeeld op de hier genoemde persoon of relatie te klikken.

  Naar boven


  ·  Na het toevoegen of verwijderen van personen, relaties, activiteiten en bronnen verschijnen er steeds tijdbalkjes.

  Via de instelling 'Zo weinig mogelijk tijdbalken' bij 'Instellingen bewerkopties' kunt u zelf bepalen of u na het toevoegen of verwijderen van o.a. personen, relaties, activiteiten en bronnen tijdbalkjes wilt zien als GensDataPro de bestanden aan het bijwerken is. Deze balkjes zijn zinvol als u erg grote bestanden heeft en/of een wat minder snelle computer. Dan kunnen genoemde bewerkingen wat langer duren waarbij de tijdbalkjes dan een indicatie van de voortgang zijn.

  Naar boven


  ·  Hoe corrigeer ik verkeerde ouders ?

  Stel, u heeft een persoon de verkeerde ouders gegeven.
  U wilt de juiste ouders aan de persoon geven.


  1. Zoek het betreffende kind op, en klik op het tabje "figuur". (de persoon is nu als blokje zichtbaar)
  2. klik nu op het knopje "pak".
  3. Zoek nu de ouders op (eerst één van de twee ouders, en vervolgens de relatie die de ouders voorstellen.). Deze verschijnen in het linkerbovenscherm.
  4. Klik op het knopje "teken nabije familie" (geheel linksboven) De relatie komt nu als blokjes in beeld (met eventueel andere kinderen
  5. Klik nu het knopje "PLAK". Het kind verschijnt als blokje rechts van de ouders.
  6. Klik met de rechtermuisknop op het kind.
  7. Kies onder combinatiehandelingen voor "maak persoon rechts een kind van relatie links".

  Naar boven


  ·  Het bepalen van de coördinaten van plaatsen en adressen via Google Maps toont alleen een blanco kaart. 14-11-2018

  De Google Maps API van Google, die GensDataPro gebruikt voor het bepalen van de coördinaten van plaatsen en adressen, werkt niet meer met Internet Explorer. Omdat het GensDataPro website scherm gebruikt maakt van Internet Explorer werkt dit ook niet meer.
  U dient nu gebruik te maken van uw standaard internetprogramma.
  Let op: De Google Maps pagina van uw internetprogramma sluit niet na klikken op 'Deze coördinaten ingeven'. U dient zelf de pagina te sluiten.
  Om Google Maps weer te kunnen gebruiken handelt u als volgt:

  • In GensDataPro bij 'Instellingen - Aannames' haalt u het vinkje weg bij 'GoogleMaps met GensDataPro website scherm'.
  • Uw standaard internetprogramma is NIET Internet Explorer
   1. Als bij 'Internetprogramma' wordt verwezen naar een internetprogramma dan haalt u deze verwijzing gedeeltelijk weg tot er alleen staat 'C:\'.
   2. Bij gebruik van Google Maps zal nu uw standaard internetprogramma openen. Na klikken op 'Deze coördinaten ingeven' staan deze bij de plaats in het plaatsbewerkvenster of bij het adres in het adresbewerkvenster.
  • Uw standaard internetprogramma is WEL Internet Explorer.
   Als u standaard gebruik wilt blijven maken van Internet Explorer dan dient u voor de Google Maps optie in GensDataPro een ander internetprogramma te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld Microsoft Edge, Mozilla FireFox of Google Chrome.
   Microsoft Edge is standaard aanwezig in Windows 10.
   In GensDataPro dient u nu bij 'Instellingen - Aannames' bij 'Internetprogramma' de locatie van een ander bij u geïnstalleerd internetprogramma aan te geven.
   Dit gaat als volgt:
   Microsoft Edge
    Als er reeds een Microsoft Edge snelkoppeling op uw bureaublad staat gaat u verder bij punt 3.
   1. In W10 klikt u op de Windows-knop linksonder in de taakbalk.
   2. Bij de getoonde programma's gaat u naar Microsoft Edge en met de linker muisknop ingedrukt sleept u de Microsoft Edge icoon naar het bureaublad, waar nu dus een snelkoppeling naar Microsoft Edge staat.
   3. Met de rechter muisknop klikt u op de snelkoppeling en kiest u voor 'Eigenschappen'.
   4. In het tabblad 'beveiliging' kopieert u wat er staan bij 'objectnaam' in het veld 'Internetprogramma' bij 'Instellingen - aannames' in GensDataPro. Het vinkje bij 'GoogleMaps met GensDataPro website scherm' dient verwijderd te zijn.
   Mozilla FireFox, Google Chrome of andere browsers.
    Als er reeds een snelkoppeling op uw bureaublad staat naar een van deze internetprogramma's gaat u verder bij punt 4.
   1. In Windows 8 en Windows 10 gaat u via u de Windows-knop naar het startmenu.
   2. Bij de getoonde programma's of tegels gaat u naar het gewenste internetprogramma en met de rechter muisknop klikt u hierop en kiest u bij Windows 8 voor 'Bestandslocatie openen' en bij Windows 10 voor 'Meer >' en daarna voor 'Bestandslocatie openen'.
   3. In de dan geopende pagina van Windows Verkenner klikt u met de rechter muisknop op de reeds geselecteerde snelkoppeling en u gaat verder bij punt 5.
   4. Als er reeds een snelkoppeling op uw bureaublad staat klikt u met de rechter muisknop op deze snelkoppeling.
   5. In het tabblad 'Snelkoppeling' staat bij 'Doel' de locatie van het internetprogramma.
   6. U kopieert deze, reeds geselecteerde locatie, in het veld 'Iternetprogramma' bij 'Instellingen - aannames' in GensDataPro. U dient alleen nog, indien aanwezig, de dubbele aanhalingstekens weg te halen aan het begin en het einde van de locatie.
   7. Het vinkje bij 'GoogleMaps met GensDataPro website scherm' dient verwijderd te zijn.

  Naar boven


  ·  Hoe voer ik een nieuwe plaats in ?


  Indien u een plaats invoert in een bewerkscherm en er verschijnt geen nummer in het vakje ervoor dan is deze plaats niet herkent en wordt beschouwd als een nieuwe plaats. Wanneer u een nieuwe plaats wilt invoeren, maar GensDataPro blijft een andere (reeds bestaande) plaats tonen (bijvoorbeeld Capelle ad IJssel, terwijl u gewoon Capelle wilt invoeren) typt u dan een aantal spaties achter de plaatsnaam. De plaatsnaam wordt dan niet meer herkend en dus als nieuw opgevoerd.
  De overtollige spaties worden verwijderd.
  GDP toont bij iedere nieuwe plaats die wordt ingevoerd het plaats-bewerks-scherm.
  Hier kunt u provincie en land toewijzen en ook de coördinaten.
  Zie hiervoor de vraag "Hoe voeg ik coördinaten toe aan mijn plaatsen.

  Naar boven


  ·  Hoe voeg ik coördinaten toe aan mijn plaatsen ?

  GDP toont bij iedere nieuwe plaats die wordt ingevoerd het plaats-bewerk-scherm. Dit scherm heeft links een landkaart waarin u de plaats kunt aanwijzen; GDP berekent dan de NB-OL coördinaten.
  Voor u de plaats aanwijst kunt u een stukje inzoomen in de landkaart door hierop te klikken. Wanneer u genoeg detail ziet, klikt u de knop 'Nu Aanwijzen' aan, waarna het vergrootglaasje veranderd in een kruis.
  Op dat moment kunt u de plaats aanklikken. U kunt ook volstaan met land en provincie toewijzen.

  Als u klikt op 'Google Maps' dan zoekt Google Maps de coördinaten voor u. U dient wel verbinding te hebben met Internet.

  Wanneer u uw volledige plaatsbestand van coordinaten wilt voorzien, kies dan onder "bestand" voor "Voeg coördinaten vanuit ander plaatsbestand toe". GensDataPro waarschuwt dan dat u beter even kunt opslaan indien dit nog niet was gedaan.
  Vervolgens kunt u een plaatsbestand aanwijzen waaruit de coordinaten gehaald moeten worden. Kiest u voor GDPNederlandplt.gd1 (25.000 plaatsen) of Centraal0plt.gd1 (5000 plaatsen).
  GensDataPro moet dan wel even rekenen... het moet al uw plaatsen vergelijken met de plaatsen in het aangewezen plaatsbestand, en alleen als het onmiskenbaar dezelfde plaats is worden coördinaten (en plaatssynoniemen) toegevoegd.
  Wanneer het u niet bevalt wat u ziet kunt u altijd nog afsluiten zonder op te slaan.
  Evenzo voor uw Belgische, Luxemburgse en Duitse plaatsen, de respectievelijke bestanden. Kijkt u af en toe eens bij Kaarten/Plaatsbestanden.

  We plaatsen er zo nu en dan een plaatsbestand of kaart bij.
  Denkt u eraan dat de plaats "Brussel (België)" niet herkend zal worden.
  Landnamen die opgenomen zijn in plaatsnamen kunt u beter eerst vervangen door nette land-afkortingen. Zie hiertoe de handleiding: "zoek landen in plaatsnamen".

  Naar boven


  ·  Al mijn plaatsen kloppen ineens niet meer.

  Dat is schrikken. Geen zorgen, dit is altijd eenvoudig weer in orde te maken.
  Kennelijk heeft u uw bestandenset geopend en is een verkeerd plaatsbestand "mee-geopend".
  U kunt echter heel eenvoudig een ander (het juiste) plaatsbestand openen, waarna alles weer klopt.
  Wat er ook gebeurt, slaat u niet op voordat de plaatsen weer kloppen, en bovenal: VOER GEEN NIEUWE GEGEVENS IN zolang alles niet weer in orde is.

  Onder "Bestand-bijzondere handelingen" vind u twee opties voor het vinden van het juiste plaatsbestand.
  Met deze optie kunt u het juiste (of een acceptabel juiste oude) plaatsbestand opzoeken en openen.

 • "openen GensDataPro plaatsbestand"
 • "vind het juiste plaatsbestand"


 • openen GensDataPro plaatsbestand

  Hiermee opent u een GensDataPro plaatsbestand zonder dat er verder plaatsverwijzingen bij personen of andere onderdelen van de stamboom wijzigen.
  Het plaatsbestand dat u zoekt is een GD2 plaatsbestand: dit eindigt altijd op xxxplt.gd2.
  Dus wanneer u bestandenset BAKKER heet, dan heet het juiste plaatsbestand BAKKERplt.gd2.
  Indien u bemerkt dat plaatsen structureel fout zijn, is waarschijnlijk het verkeerde plaatsbestand geopend.
  U kijkt eerst in de map datagd1 om te zien of hier het juiste plaatsbestand aanwezig is.
  Er staan altijd nog vijf recente plaatsbestanden van uw bestandenset in de map Backups, voorzien van "bck00x" aan het einde van de bestandsnaam. De bck001 is de recentste, de bck005 de oudste. Van de bestandenset BAKKER is dit dus bakker-bck001plt.gd2 t/m bakker-bck005plt.gd2.
  Zodra u weer het juiste plaatsbestand heeft, slaat u uw gehele bestandenset op als GD2 bestandenset, (dus niet middels het diskette-ikoontje, maar echt via het menu, voor de zekerheid) en let u erop dat in het "opslaan als" dialoogschermpje linksonder het vinkje "inclusief plaatsbestand" aangevinkt is.

  vind het juiste plaatsbestand

  Hiermee opent een scherm waarin alle plaatsbestanden die op de gespecificeerde harde schijf staan worden getoond, met hun eigenschappen nadat u op 'Start zoeken' heeft geklikt. Dit zoeken kan even duren omdat de gehele schijf wodt afgezocht.
  Terwijl u door deze lijst heen loopt (met pijltjestoetsen of muisklikken) wijzigen de plaatsnamen in het linker en rechter gegevensscherm zich naar gelang de geklikte plaatstabel.
  Zodoende kunt u snel de juiste plaatstabel opzoeken en als eigen plaatstabel bij de bestandenset instellen door op OK te klikken.

  Naar boven


  ·  De kinderen/relaties staan niet op volgorde.

  GensDataPro sorteert niet automatisch de kinderen en relaties.
  De volgorde van de kinderen en relaties in de uitvoer is gelijk aan de volgorde zoals ze in uw gegevens staan. U kunt echter kinderen en relaties automatisch of handmatig in de juiste volgorde zetten:

  Automatisch:
  via 'Opties-sorteer kinderen en relaties'. Hierbij worden de kinderen zonder datums onderaan geplaatst en de relaties zonder datums bovenaan.

  Handmatig:

 • kinderen
  1. Maak de betreffende relatie de actieve relatie.
  2. Selecteer "Bewerkhandelingen-wijzig volgorde-orden kinderen"
  3. In het venster "Sorteren kinderen' verplaatst u de kinderen door eerst in de grijze linkerkolom te klikken en dan, met de linker muisknop ingedrukt, van onder naar boven of andersom te bewegen. Indien alle geboorte/doopjaren bekend zijn kunt u ook op de kop 'geb/ged' klikken waardoor de kinderen op jaar worden gesorteerd.

 • relaties:
  1. Maak de persoon met meerdere relaties de actieve persoon.
  2. Selecteer "Bewerkhandelingen-wijzig volgorde-orden relaties"
  3. In het venster "Ordenen relaties ordenen' verplaatst u de relaties door eerst in de grijze linkerkolom te klikken en dan, met de linker muisknop ingedrukt, van onder naar boven of andersom te bewegen. Indien alle huwelijksjaren bekend zijn kunt u ook op de kop 'otr/tr/krk' klikken waardoor de relaties op jaar worden gesorteerd

 • Naar boven


  ·  De activiteiten bij een persoon staan niet in de juiste volgorde.

  GensDataPro sorteert de activiteiten alleen als er een datum bekend is bij een activiteit.

  U kunt de activiteiten handmatig in de juiste volgorde zetten:

  1. Maak de betreffende persoon de actieve persoon.
  2. Selecteer "Bewerkhandelingen-Wijzig volgorde-orden activiteiten en naamalternatieven".
  3. In het venster "Sorteer activiteiten' verplaatst u de activiteiten door eerst in de grijze linkerkolom te klikken en dan, met de linker muisknop ingedrukt, van onder naar boven of andersom te bewegen. Indien alle activiteitsdatums bekend zijn kunt u ook op de kop 'datum' klikken waardoor de relaties op jaar/datum worden gesorteerd.

  Naar boven


  ·  Hoe kan ik de volgorde van activiteiten zonder datum aanpassen?

  U kunt de activiteiten handmatig in de juiste volgorde zetten:

  1. Maak de betreffende persoon de actieve persoon.
  2. Selecteer "Bewerkhandelingen-Wijzig volgorde-orden activiteiten en naamalternatieven".
  3. In het venster "Sorteer activiteiten' verplaatst u de activiteiten door eerst in de grijze linkerkolom te klikken en dan, met de linker muisknop ingedrukt, van onder naar boven of andersom te bewegen. Indien wel alle activiteitsdatums bekend zijn kunt u ook op de kop 'datum' klikken waardoor de relaties op jaar/datum worden gesorteerd.

  Naar boven


  ·  Waarom zijn er geen opmerkingsvelden bij samenwonen en scheiden ?

  Op dit moment is hier inderdaad niet in voorzien. Dit heeft ermee te maken dat samenwonen en scheiden helemaal niet in te voeren waren in GensData GD/D90. Om compatibiliteitsredenen (men kan nog opslaan als GD/D90 bestand) zijn er dus geen opmerkingsvelden bij deze twee velden. Wij adviseren voorlopig eventuele opmerkingen bij het huwelijk of de ondertrouw te plaatsen.

  Naar boven


  ·  GensDataPro start langzaam op nadat ik plaatsbestand Duitsland heb geinstalleerd.

  Het plaatsbestand Duitsland is niet om mee te synchroniseren of als plaatsbestand te gebruiken maar om mee aan te vullen (plaatsen die u al had krijgen dan -indien herkend- coordinaten). U heeft nu een bestandenset die 120.000 Duitse plaatsen bevat... volledig overbodig en het vertraagt natuurlijk enorm. Gaat u naar instellingen-map en stelt u als centraal plaatsbestand een ander plaatsbestand in, bijvoorbeeld centraalplt0.gd2 of leegplt.gd2. Herstart daarna GensDataPro.

  Naar boven


  ·  Wat is het maximum aantal personen in GensDataPro ?

  GensDataPro heeft geen bovengrens. Wil men echter geneagrammen maken dan moet
  ingesteld worden wat het maximum is. Dit kan theoretisch tot 999.999.

  Naar boven


  ·  Waarom is er geen persoonsnummer 1 ? Hoe krijg ik persoonsnummers gelijk ?

  GensDataPro is de opvolger van Gensdata GD/D90. Daarin werd de eerste regel van de tabel gebruikt als administratieregel.

  Daarom bevatte deze bestanden geen persoonsnummer 1. GensDataPro handhaaft deze traditie. Mochten al uw persoonnummers precies 1 met de GensDataPro-nummers verschillen na inlezen van een Gedcom, dan kunt u onder Bestand-Bijzondere handelingen kiezen voor "alle persoonsnummers met 1 verhogen of verlagen." In het tweede geval wordt uw huidige nummer twee achteraan gezet en krijgt dus het hoogste persoonsnummer. Hij kan namelijk niet nummer 1 worden (in het eerste geval wordt uw laatste persoon nummer 2). Beide opties heffen elkaar op.

  Naar boven
  [ FAQ index ]