GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensData Pro -> Tekstuele uitvoer

Vraag
·  Ik heb mijn uitvoer met foto's ergens anders opgeslagen en nu ontbreken de foto's.
·  Hoe maak ik een uitvoer van een genealogie in vrouwelijke lijn?
·  Bij opslaan van RTF-uitvoer als Word-document in Word 2007 en Word 2010 worden de foto's (veel) groter afgebeeld.
·  Ik wil een uitvoer met gezinsfoto's maken, maar bij openen in mijn tekstverwerker zijn de gezinsfoto's onduidelijk en de tekst is niet goed leesbaar.
·  Bij RTF-uitvoer naar Word komt de melding van Word: "Dit document kan niet (door Word) worden gelezen. Het is mogelijk beschadigd".(versie 2.8.5).
·  Bij het kwartierbladsjabloon met alleen namen en plaatsen worden 2 codes niet omgezet naar de gegevens.
·  Hoe krijg ik de (juiste) bladzijdenummers bij de paginaverwijzingen in de uitvoer?
·  Is het ook mogelijk om de paginaopmaak bij 'Instellingen-RTF uitvoer' uit te schakelen? (Versie 2.7).
·  Als ik een kalender maak van een specifiek jaar dan komt de datum niet overeen met de dag van de week (Versie 2.7).
·  Hoe kan ik gebruik maken van de nieuwe kwartierbladsjablonen van Versie 2.7?
·  Bij de uitvoer van het kwartierblad-compleet staat op twee plaatsen vreemde tekst. (Versie 2.7)
·  Bij de uitvoer van een stamreeks krijg ik een foutmelding 'Division by zero'. (Versie 2.6)
·  Bij 'Uitvoer met bijgeschaalde foto's naar map' worden de pasfoto's na naam niet meer geschaald op de ingestelde waarde. (Versie 2.6)
·  Bij de genealogie-uitvoer staan ook dochters met al haar nakomelingen.
·  De uitvoer opent niet in mijn tekstverwerker.
·  Bij uitvoer naar Word heb ik grote gaten in de uitvoer.
·  Ik kan niet bij het item Gezinsblad komen bij menu Uitvoer.
·  Hoe krijg ik foto's in de uitvoer?
·  Ik krijg geen opmerkingen in mijn HTML-stamreeks.

Antwoord
·  Ik heb mijn uitvoer met foto's ergens anders opgeslagen en nu ontbreken de foto's.

In de RTF-uitvoer van worden de foto's niet in de uitvoer opgenomen, maar er wordt verwezen naar de locatie van de foto's in GensDataPro. Als u nu de uitvoer, als RTF-bestand of opgeslagen als Word document, buiten uw computer verplaatst (bijv. versturen per e-mail of branden op een Cd-rom) dan zullen de foto's niet meer zichtbaar zijn omdat de locatie hiervan niet meer gevonden kan worden.
De oplossing is om eerst de foto's te ontkoppelen. Als u van plan bent het RTF-bestand op te slaan als Word document, leest u dan ook de vraag Zie Bij opslaan van RTF-uitvoer als Word-document in Word 2007 en Word 2010 worden de foto's (veel) groter afgebeeld.

De foto's in de in Word geopende RTF-uitvoer kunnen als volgt ontkoppeld worden:

Word 2007

 • Office knop - Voorbereiden - Koppelingen naar bestanden bewerken.
 • Alle getoonde koppelingen selecteren en dan kiezen voor 'Bewerken'.
 • Hierna deze bewerking bevestigen.

 • Word 2010
 • Bestand – Info’. Klik dan op ‘Koppelingen naar bestanden bewerken’ onder ‘Verwante documenten’.
 • Alle getoonde koppelingen selecteren en dan kiezen voor 'Bewerken'.
 • Hierna deze bewerking bevestigen.

 • Word 2013 en hoger
 • Eerst alles selecteren met Ctrl+A.
 • Dan Ctrl+Shift+F9 (alledrie tegelijk).
 • U kunt ook gebruik maken van de Microsoft Word RTF-macro voor GensDataPro.

  Naar boven


  ·  Hoe maak ik een uitvoer van een genealogie in vrouwelijke lijn?

  Om een uitvoer van een genealogie in vrouwelijke lijn te maken zijn, na een korte voorbereiding, slechts twee extra handelingen nodig.

  Voorbereidingen:

 • Het aanmaken van een nieuwe taal 'Vrouwelijke lijn' bij 'Instellingen - uitvoertaal'.
  Deze nieuwe taal geeft u een eenduidige naam (Bijvoorbeeld 'vrouwelijke lijn') en baseert u op 'Nederlands'.
  In de kolom van de nieuwe taal dient u nu alle manlijke vermeldingen (zoals o.a. vader, zoon, broer, neef, zijn) in overeenkomstige vrouwelijke aanduidingen (zoals o.a. moeder, dochter, zus, nicht, haar) omzetten en alle vrouwelijke vermeldingen (zoals o.a. moeder, dochter, zus, nicht, haar) in overeenkomstige mannelijke aanduidingen (zoals o.a. vader, zoon, broer, neef, zijn). Hierna kiezen voor OK.
  Als u daarna weer teruggaat naar 'Instellingen - uitvoertaal' advieseren we nog te kiezen voor 'Opslaan'. Hiermee slaat u het uitvoertaalbestand extra op met een zelf te kiezen naam (bijvoorbeeld 'eigenuitvoertaal-vrouwlijn' waardoor de wijzigingen niet verloren kunnen gaan en altijd nog oproepbaar zijn via 'Openen'.
  Deze methode kan zinvol zijn als u al een eigen uitvoertaalbestand gebruikt.
 • Of:
 • U kunt via onze website het uitvoertaalbestand 'Uitvoertaal-vrouwlijn.uvt' downloaden. Hierbij zijn alle aanpassingen in de taal 'vrouwelijke lijn' reeds aangebracht.
  Na installatie dient u dan eenmalig bij 'Instellingen - Uitvoertaal' te kiezen voor dit bestand door te klikken op 'Openen' en dan het bestand te selecteren.
  Als u zelf al aanpassingen heeft gemaakt in de uitvoertaal, dan is het nodig bij gebruik van de vrouwlijke lijn te kiezen, via 'Openen' voor 'Uitvoertaal-vrouwlijn.uvt' en bij ander gebruik voor uw eigen uitvoertaal bestand.

 • Handelingen:
 • Uitvoeren 'Bestand - Bijzondere handelingen - Switch alle geslachten (M<->V)'
 • Bij 'Instellingen - uitvoertaal' kiezen voor 'vrouwelijke lijn' als taal en dit bevestigen door op 'OK' te klikken
 • als u reeds een eigen uitvoertaal bestand heeft bij 'Instellingen - uitvoertaal' kiezen voor 'Openen' en dan het bestand 'Uitvoertaal-vrouwlijn.uvt' selecteren en klikken op 'Openen'.
  Na de uitvoer in vrouwelijke lijn bij 'Instellingen - uitvoertaal' kiezen voor 'Openen' en dan uw eigen uitvoerbestand selecteren en klikken op 'Openen'

 • Vergeet niet na afloop de beide handelingen weer ongedaan te maken!

  Naar boven


  ·  Bij opslaan van RTF-uitvoer als Word-document in Word 2007 en Word 2010 worden de foto's (veel) groter afgebeeld..

  Als u bij gebruik van Word 2007 en Word 2010 de RTF-uitvoer wilt opslaan als Word-document dient u, voor een juiste weergave van de foto's, als volgt te handelen:

  • Na het openen van de RTF-uitvoer ALTIJD eerst de foto’s ontkoppelen en dan pas het RTF-bestand opslaan als Word-2007-document (docx), Word-2010-document (docx) of als Word-97-2003-document (doc).

  • De foto's kunnen als volgt ontkoppeld worden:

   Word 2007
  • Office knop - Voorbereiden - Koppelingen naar bestanden bewerken.
  • Alle getoonde koppelingen selecteren en dan kiezen voor 'Bewerken'.
  • Hierna deze bewerking bevestigen.

  • Word 2010
  • Bestand – Info’. Klik dan op ‘Koppelingen naar bestanden bewerken’ onder ‘Verwante documenten’.
  • Alle getoonde koppelingen selecteren en dan kiezen voor 'Bewerken'.
  • Hierna deze bewerking bevestigen.

  U kunt ook gebruik maken van de Microsoft Word RTF-macro voor GensDataPro.

  Het schalen van de opmerkingsfoto’s en pasfoto’s na naam met de GDP-macro kan voor of na het opslaan gebeuren.
  Ook het maken van de index met behulp van de GDP-macro of in Word zelf kan voor of na het opslaan gebeuren.

  Naar boven


  ·  Ik wil een uitvoer met gezinsfoto's maken, maar bij openen in mijn tekstverwerker zijn de gezinsfoto's onduidelijk en de tekst is niet goed leesbaar.

  Om te zorgen voor een mooie weergave van de gezinspasfoto's in de RTF-uitvoer is er vanaf versie 2.9.4.5 bij 'Instellingen - figuur' een extra knop 'Plaats standaard pasfoto's uitvoer instellingen'. Hierbij wordt het uitvoerprofiel (GDPuv.gpr) met de instellingen voor de weergaven van de gezinspasfoto's aangepast:

  • de lettergrootte is 29
  • als tekst alleen voor- en achternaam en jaartallen, waarbij bij nog levende personen de volledige datum
  • de pasfoto staat boven de tekst
  • geen achtergrondkleur en geen randje om de pasfoto's

  Als in uw huidige figuur-instellingen voor de uitvoer de lettergrootte kleiner is dan 21 komt er nu een waarschuwing dat de instellingen niet optimaal zijn voor een mooie uitvoer. Dan is er de keuze om het uitvoerprofiel (GDPuv.gpr) aan te laten passen op de punten zoals hierboven staat aangegeven.
  De instelling voor 'Groot' (onder de instellingen voor de pasfoto's) bij 'Instellingen - rapportage' hoeft niet gewijzigd te worden omdat deze de uiteindelijke grootte van de pasfoto's in de uitvoer bepaalt.
  Als u tevens kiest voor 'Schalen in HTM' profiteert ook de HTM-uitvoer van de instellingen van het aangepaste uitvoerprofiel.

  Mocht u bij 'Instellingen - figuur' nog niet over deze nieuwe knop beschikken, download u dan even de meest recente versie van GensDataPro.

  Naar boven


  ·  Bij RTF-uitvoer naar Word komt de melding van Word: "Dit document kan niet (door Word) worden gelezen. Het is mogelijk beschadigd". (versie 2.8.5).

  Deze melding treedt in sommige gevallen op bij gebruik van algemene relatie-opmerkingen in de uitvoer.
  Download u even de meest recente versie van GensDataPro. U krijgt dan een versie waarbij het probleem is verholpen.

  Naar boven


  ·  Bij het kwartierbladsjabloon met alleen namen en plaatsen worden 2 codes niet omgezet naar de gegevens.

  Bij kwartier 4 wordt de geboorteplaatst en bij kwartier 14 de overlijdensplaats niet omgezet.
  Download u even opnieuw het extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 via Extra sjablonen voor GensDataPro. U krijgt dan een versie waarbij het probleem is verholpen.

  Naar boven


  ·  Hoe krijg ik de (juiste) bladzijdenummers bij de paginaverwijzingen in de uitvoer?

  Bij het openen van een uitvoer in Word staan er nog geen bladzijdenummers bij de paginaverwijzingen. En bij het wijzigen van het aantal pagina's kunnen de getoonde bladzijdenummers niet meer juist zijn.

  Om de (juiste) bladzijdenummers te tonen zijn er twee mogelijkheden:

  Methode 1

 • Bij alle MS-Word versies vóór Word 2007 kiest u voor 'Beeld-afdrukweergave'. Als u daarna weer teruggaat naar 'Beeld-Normaal' worden de (juiste) bladzijdenumers weergegeven.
 • Bij MS-Word 2007 klikt u op de Office-knop (links boven) en u kiest voor 'Afdrukken-Afdrukvoorbeeld'. U krijgt dan het afdrukvoorbeeld. De bladzijdenummering is hierin reeds aanwezig. Hierna klikt u op 'Afdrukvoorbeeld sluiten' en u komt dan weer terug in de standaard weergave, maar nu met de (juiste) paginanummers.


 • Methode 2
  Dit geldt voor alle versies van MS-Word.
  Eerst toetst U in [CTRL+A] (het hele document wordt geselecteerd) en dan F9. Alle bladzijdenummmers bij de paginaverwijzingen én in de index worden nu ververst. Door met de muis op een willekeurige plaats in de uitvoer te klikken wordt de selectie van het hele document opgeheven.

  In GensDataPro staat bij 'Help-basishandelingen' in hoofdstuk 'Uitvoer-Basishandelingen met Microsoft Word' ook informatie over dit onderwerp.

  Naar boven


  ·  Is het ook mogelijk om de paginaopmaak bij 'Instellingen-RTF uitvoer' uit te schakelen? (Versie 2.7).

  Bij 'Instellingen-RTF uitvoer' vindt u linksonderaan een optie 'RTF uitvoer zonder paginaopmaak'. Is deze optie bij u niet aanwezig gaat u dan naar de meest recente versie van GensDataPro. U krijgt dan een versie waarbij deze optie wel aanwezig is.

  Naar boven


  ·  Als ik een kalender maak van een specifiek jaar dan komt de datum niet overeen met de dag van de week (Versie 2.7).

  Gaat u even naar de meest recente versie van GensDataPro.
  U krijgt dan een versie waarbij het probleem is verholpen.

  Naar boven


  ·  Hoe kan ik gebruik maken van de nieuwe kwartierbladsjablonen van Versie 2.7?

  Bij <Uitvoer-Kwartierblad> kiest u voor 'Naar voorbeeldbestand'.
  In het venster 'Kies een bestand' selecteert u dan één van de nieuwe sjablonen: kwartierblad-compleet.rtf, kwartierblad-NGV.rtf of kwartierblad grafisch.rtf.

  Naar boven


  ·  Bij de uitvoer van het kwartierblad-compleet staat staat op twee plaatsen vreemde tekst. (Versie 2.7)

  Bij kwartiernummer 9 staat '$gebdat9' en bij kwartiernummer14 staat '$ovlplaats14'.
  Het opnieuw installeren van de Sjablonen GensDataPro 2.7 is voldoende om dit probleempje te verhelpen.

  Naar boven


  ·  Bij de uitvoer van een stamreeks krijg ik een foutmelding 'Division by zero' (Versie 2.6)

  Stamreeksuitvoer, als RTF én HTML, is zonder de weergave van bronnen (vinkje 'Bronnen' bij 'Instellingen-rapportage'staat uit) alleen mogelijk als bij 'Instellingen-rapportage' de optie 'Pasfoto's' (gezinspasfoto's) is aangevinkt in combinatie met 'Gezin' of 'Gezin en genoemd'. Er komt anders een 'Division by zero' melding. Dit is een foutje dat vanaf versie 2.6.3 is opgelost. Indien u nog gebruik maakt van GensDataPro 2.6, download u dan de meest recente versie van GensDataPro.

  Naar boven


  ·  Bij 'Uitvoer met bijgeschaalde foto's naar map' worden de pasfoto's na naam niet meer geschaald op de ingestelde waarde. (Versie 2.6)

  Bij gebruik van de optie 'Uitvoer met bijgeschaalde foto's naar map' hebben de pasfoto's na naam vanaf Versie 2.6 vaste afmetingen en worden dus niet meer geschaald volgens de instelling 'Groot'.
  Bij de RTF-uitvoer zonder deze optie zijn de pasfoto's na naam nog gewoon te schalen met de GDP Wordmacro.

  Naar boven


  ·  Bij de genealogie-uitvoer staan ook dochters met al haar nakomelingen.

  Indien bij een dochter in het persoonsbewerkvenster bij 'krijgt parenteelnummer' een vinkje staat zal de dochter en haar nakomelingen gewoon in de genealogie verschijnen.
  Voor een juiste genealogie-uitvoer dient u het vinkje 'krijgt parenteelnummer' bij de dochters te verwijderen. Vanaf Versie 2.6 kunt u dit in één keer doen voor alle personen via 'Bestand-Bijzondere handelingen-verwijder alle "krijgt parenteelnummer" vinkjes'.
  Heeft u deze optie nog niet dan kunt u de meest recente GensDataPro® upgrade CD-rom aanschaffen. U vindt alle informatie over deze Cd-rom via GensDataPro upgrade CD-rom.
  De door U gebruikte versie vindt U door te klikken op 'Help - Over GensDataPro' en te kijken naar de vermelding links op de blauwe balk.

  Naar boven


  ·  De uitvoer opent niet in mijn tekstverwerker.

  Indien u een uitvoer maakt van een genealogie, parenteel en zo voort, dan krijgt u de aangemaakte uitvoer te zien in het "uitvoerscherm". Bij dit scherm staat linksboven 'Bestand'. Als u dit aanklikt opent een menu met als bovenste "Open in ....". Hier staat dan de door u gebruikte tekstverwerker voor bestanden in RTF formaat. Dat wil zeggen... het programma waarmee Windows de RTF wil open. Ofwel: het programma dat door Windows "geassocieerd" is met RTF bestanden.
  Indien dit MSWord is staat hier dus "Open in Microsoft Word". Door hier op te klikken wordt de getoonde uitvoer in Word geopend als RTF bestand. Het zou kunnen zijn dat bij u staat "Open in Wordpad" of iets anders. De bestanden met extensie '.RTF' zijn dan in Windows niet geassocieerd met Word.
  U kunt dit als volgt wijzigen:
  Windows XP
  In Windows Verkenner is een menuoptie "Extra". Hier kiest u 'Mapopties...'. Wanneer u dit aanklikt verschijnt een scherm. Klik hierin op de tab "bestandstypen". Een lijst met bestandstypen verschijnt. Zoek hierin naar het bestandstype met extentie RTF. Wanneer u die gevonden en geklikt heeft, klikt u op "Wijzigen". Er opent nu een lijst met programma's. Hier klikt u op 'Microsoft Office Word' en u zorgt ervoor dat er een vinkje staat bij 'Dit type bestand altijd met dit programma openen'. Dan klikt u op OK en alle RTF bestanden zullen voortaan geopend worden met Microsoft Word. Tenslotte klikt u in het venster 'Mapopties' op 'Sluiten'.

  Mocht 'Microsoft Office Word' niet in de bovengenoemde lijst aanwezig zijn (hetgeen onwaarschijnlijk is) dan klikt u op 'Bladeren'. U gaat dan op zoek WINWORD.EXE. Dit bestand bevindt zich zeer waarschijnlijk in de map C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. U selecteert dan WINWORD.EXE en u klikt op 'Openen'.

  Windows Vista en Windows 7
  U klikt met de linker muisknop op de Windows knop "Starten" linksonder op het bureaublad. Dan kiest u voor 'Standaardprogramma's' en daana voor 'Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen'.
  In het dan geopende venster gaat u naar de extensie '.rtf' en dubbelklikt hierop met de linker muisknop. Dan kiest u bij de aanbevolen programma's voor 'Microsoft Office Word'. Als 'Microsoft Office Word' niet bij de aanbevolen programma's staat klikt u op 'andere programma's' en selecteert u daar 'Microsoft Office Word'.
  Zorgt u er altijd voor dat er een vinkje staat bij 'Dit type bestand altijd met dit programma openen'
  U sluit af door op OK te klikken

  Mocht 'Microsoft Office Word' niet in de bovengenoemde lijst aanwezig zijn (hetgeen onwaarschijnlijk is) dan klikt u op 'Bladeren'. U gaat dan op zoek naar WINWORD.EXE. Dit bestand bevindt zich zeer waarschijnlijk in de map C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Bij de 64-bits versie van Windows 7 is dit de map C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 12\. U selecteert dan WINWORD.EXE en u klikt op 'Openen'.

  Windows 8.1 en Windows 10
  U kiest eerst voor weergave van het bureaublad. Dan klikt u met de rechter muisknop op de Windows knop linksonder op het bureaublad. Dan kiest u voor 'Configuratiescherm'.
  Als het dan geopend venster is ingedeeld in categoriën kiest u voor 'Programma's' en daana bij 'Standaardprogramma's' voor 'Een bestandstype altijd met een specifiek programma openen'.
  Als het configuratiescherm is ingedeeld in pictogrammen kiest u voor 'Standaardprogramma's' en daarna voor 'Een bestandstype of protocol altijd in een specifiek programma openen'.
  In het dan geopende venster gaat u naar de extensie '.rtf' en dubbelklikt hierop met de linker muisknop. Dan kiest u bij de aangegeven programma's voor 'Microsoft Office Word'. Als 'Microsoft Office Word' niet bij de aanbevolen programma's staat klikt u op 'Meer opties' en selecteert u daar 'Microsoft Office Word'.

  Mocht 'Microsoft Office Word' niet in de bovengenoemde lijst aanwezig zijn (hetgeen onwaarschijnlijk is) dan klikt u op 'Bladeren'. U gaat dan op zoek naar WINWORD.EXE. Dit bestand bevindt zich zeer waarschijnlijk in de map C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Bij de 64-bits versie van Windows 8.1 is dit de map C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 12\. U selecteert dan WINWORD.EXE en u klikt op 'Openen'.

  Naar boven


  ·  Bij uitvoer naar Word heb ik grote gaten in de uitvoer.

  GensDataPro houd regels bijeen binnen families. Dit kan onwenselijk zijn.
  Selecteert u in MSWord alle tekst (CTRL+A), kies dan layout-alinea, tabje "tekstdoorloop", en verwijder het vinkje bij "regels bijeen houden".

  Naar boven


  ·  Ik kan niet bij het item Gezinsblad komen bij menu Uitvoer.


  Het menu-item gezinsblad is alleen actief indien er in het linker scherm een relatie staat, tegelijkertijd is dan Uitvoer-persoonsblad grijs. Staat hier een persoon dan is het gezinsblad grijs en het persoonsblad actief.

  Naar boven


  ·  Hoe krijg ik foto's in de uitvoer?

  Om foto's in de uitvoer te krijgen moet u een verwijzing in één van de opmerkingsvelden plaatsen. Dit doet u door met de cursor in het betreffende opmerkingsveld in het persoonsbewerkscherm te gaan staan en dan op de rechter muisknop te klikken. Er verschijnt dan een lijst met de foto's in het dossier van de bewuste persoon. U kunt nu een foto kiezen. Deze dient dan al wel in het dossier te staan. U kunt de grootte aangeven als percentage van de paginabreedte.
  Als u bij 'Instellingen-rapportage' niet kiest voor 'Uitvoer met bijgeschaalde foto's naar map' dan dient u de foto's nog op de juiste grote te schalen met behulp van de Word Macro voor GensDataPro.

  Naar boven


  ·  Ik krijg geen opmerkingen in mijn HTML-stamreeks.

  Dit is een bekend probleempje, te wijten aan een erfenis van GD/D90. Eenvoudig op te lossen:
  Klikt u onder "bestand" op "bijzondere handelingen-alle opmerkingsvinkjes aanvinken", dan is het probleem opgelost.

  Naar boven
  [ FAQ index ]