GensDataPro: FAQ (Veelgestelde vragen)


Categorie: GensData Pro -> Weergave van gegevens binnen GensDataPro

Vraag
·  Bij 'Opties-zoek stamoudsten' worden niet alle stamoudsten getoond.
·  Bij 'Gebeurtenissen in kaart - Huidige selectie' worden er geen migratielijnen zichtbaar als ik deze optie aanvink.
·  Wat zijn in GensDataPro de mogelijkheden voor het aantonen van een verwantschap?
·  Bij het sorteren op familienaam worden de voornamen niet in alfabetische volgorde gezet.

Antwoord
·  Bij 'Opties-zoek stamoudsten' worden niet alle stamoudsten getoond.

Er is een maximum van 30 regels 'aantal generaties' en 30 regels 'aantal mannelijke nakomelingen'
Bij grotere bestanden kan het daarom zijn dat de stamoudsten met een lager aantal generaties en personen met een kleiner aantal mannelijke nakomelingen niet worden getoond.

Naar boven


·  Bij 'Gebeurtenissen in kaart - Huidige selectie' worden er geen migratielijnen zichtbaar als ik deze optie aanvink.

Als de migratiepijlen niet worden getoond dan gaat u in het kaartscherm bij menu-item <Kaartopties> naar <Instellingen> en dan klikt u op <hertekenen>.

Naar boven


·  Wat zijn in GensDataPro de mogelijkheden voor het aantonen van een verwantschap?

Het volgende is mogelijk in GensDataPro:
Men selecteert een persoon en vraagt dan een verwantschap aan met een ander persoon. Zodra er een verwantschap is zijn er twee mogelijkheden:
- Ofwel is er een (of meer) directe lijnen te trekken van A naar B: GensDataPro geeft dan alleen de meest vaderlijke lijn, zowel figuratief (geneagram) als tekstueel in kwartierstaatnotatie, met aldus bijbehorende kwartiernummers. Dit kan dus van moeder op vader en weer naar moeder etc... (zie overigens website onder voorbeelden van Willem Alexander naar Willem de
Zwijger: hierbij is de linkerkolom de rechtstreekse lijn).
- Of er is geen directe lijn maar wel een gemeenschappelijke voorvader: GensDataPro geeft dan alle paden van A naar B aan die mogelijk zijn en levert tekstueel in kwartierstaatnotatie (dus ook weer met kwartiernummers met betrekking tot de "jongste" persoon steeds het pad naar de gemeenschappelijke voorouder(s).
Stel: verwantschap tussen persoon A en B levert op: gemeenschappelijke voorouders C, D en E. (C, D en E zijn allen eigenlijk relaties, D is niet een
partner van E. C, D en E zijn overigens natuurlijk geen voorouders van elkaar). Dan toont GensDataPro de volgende paden:
AC, AD, AE, BC, BD en BE. In de tekstuele uitvoer hiervan worden wel alle juiste kwartiernummers en namen genoemd maar persoonsgegevens, opmerkingen- en
andere gegevens slechts de eerste maal dat iemand wordt genoemd in de tekst. In de beschrijving van A naar D worden de kwartiernummers van de personen tov.
A genoemd. in het pad BE ten opzichte van B. etc.
Overigens gaan beide bovenstaande uiteenzetting niet over een huwelijk heen. Met andere woorden, u heeft geen verwantschap met de vader van uw partner, (tenzij er sprake is van een kwartierherhaling en u heeft langs andere wegen een verwantschap met uw schoonvader).

Naar boven


·  Bij het sorteren op familienaam worden de voornamen niet in alfabetische volgorde gezet.

Voor het juiste resultaat klikt u eerst op de kolom Voornaam en daarna op de kolom Familienaam.

Naar boven
[ FAQ index ]