Rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro®

Vanaf GensDataPro versie 2.9.8.5 is in GensDataPro de mogelijkheid aanwezig om rechtstreeks aktegegevens van WieWasWie in te lezen.
Hiertoe is er een knop WieWasWie op de iconenbalk toegevoegd.

De aktegegevens van de volgende bronnen kunnen in GensDataPro worden ingelezen:
BS Geboorte
BS Huwelijk
BS Overlijden
DTB Dopen
DTB Trouwen
DTB Begraven
Bevolkingsregister
Memories van Successie
Militairen

Allereerst opent u GensDataPro met de bestandenset waaraan u gegevens vanuit WieWasWie wilt toevoegen.
Dan gaat u naar de website WieWasWie. Door op de gewenste persoon te klikken worden de documentgegevens zichtbaar.Aan de rechterkant van de uitgeklapte akte is een menu met bovenaan de optie 'Bekijk link'.
Door met de linker muisknop op de optie 'bekijk link' te klikken verschijnt een URL. Deze begint altijd met https://wiewaswie.nl/nl/detail/
Let op: Bij schermen met een lagere resolutie staat dit menu niet naast, maar onder de gegevens van de uitgeklapte akte.

Nu kopieert u de URL van deze link als volgt:

U heeft als browser Internet Explorer:

Met de linker muisknop klikt u in het URL-venster waardoor de URL wordt geselecteerd.
Met de rechter muisknop klikt u daarna in het URL-venster en u kiest voor 'Kopiėren'Dan klikt u op de knop WieWasWie op de iconenbalk van GensDataPro.
Na het klikken op de WieWasWie knop worden de aktegegevens in GensDataPro ingelezen, de personen, relaties, bron en bronkoppelingen aangemaakt.

U heeft als browser Mozilla FireFox:

Met de linker muisknop klikt u in het URL-venster waardoor de URL wordt geselecteerd.
Met de rechter muisknop klikt u daarna in het URL-venster en u kiest voor 'Kopiėren'Dan klikt u op de knop WieWasWie op de iconenbalk van GensDataPro.
Na het klikken op de WieWasWie knop worden de aktegegevens in GensDataPro ingelezen, de personen, relaties, bron en bronkoppelingen aangemaakt.

U heeft als browser Google Chrome:

Met de linker muisknop klikt u in het URL-venster waardoor de URL wordt geselecteerd.
Met de rechter muisknop klikt u daarna in het URL-venster en u kiest voor 'Kopiėren'Dan klikt u op de knop WieWasWie op de iconenbalk van GensDataPro.
Na het klikken op de WieWasWie knop worden de aktegegevens in GensDataPro ingelezen, de personen, relaties, bron en bronkoppelingen aangemaakt.

U heeft als browser Microsoft Edge:

Met de linker muisknop klikt u in het URL-venster waardoor de URL wordt geselecteerd.
Met de rechter muisknop klikt u daarna in het URL-venster en u kiest voor 'Kopiėren'Dan klikt u op de knop WieWasWie op de iconenbalk van GensDataPro.
Na het klikken op de WieWasWie knop worden de aktegegevens in GensDataPro ingelezen, de personen, relaties, bron en bronkoppelingen aangemaakt.


Dit is slechts een beknopte beschrijving.
Voor alle informatie over het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro kiest u in GensDataPro bij menu-item 'Help' voor de optie 'Help bij inlezen WieWasWie bronnen'.

Er is een interactieve internetles beschikbaar over het gebruik van de WieWasWie-knop in GensDataPro voor het inlezen van aktegegevens van WieWasWie. Zie hiervoor Internetles over WieWasWie-knop voor het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro
Deze internetles is gebaseerd op de vorige versie van de WieWasWie website, maar de handelingen binnen GensDataPro zijn niet gewijzigd.

Informatie over het gebruik van WieWasWie vindt u op de Helppagina van WieWasWie en de pagina Hoe zoek je op WieWasWie.nl?.

Terug naar vorige pagina