Aanpassingen van GensDataPro® 2.8

Op deze pagina vindt u een overzicht van de aanpassingen van GensDataPro versie 2.8 per versie-nummer.
De versie van GensDataPro kunt u zien bij het starten van GensDataPro en via 'Help-over GensDataPro' in de blauwe bovenbalk van het dan verschijnende venster.

Versie 2.8.5 (d.d. 10 juni 2010) Versie 2.8 (d.d. 10 augustus 2009) Informatie over de genoemde punten vindt u via 'Help - Help over het hoofdscherm', 'Help - Basishandelingen' en via de Help-knop die in bijna alle vensters aanwezig is.

Terug naar vorige pagina