Augustus 2009

Een nieuwe versie van GensDataPro® op Cd-rom is beschikbaar:
GensDataPro 2.8

GensDataPro Versie 2.8 is, ten behoeve van de nieuwe gebruikers, ook op Cd-rom beschikbaar.

Nieuwe gebruikers van GensDataPro kunnen het programma bestellen via de NGV webwinkel voor de prijs van 65,- voor NGV-leden en 75,- voor niet leden. De vermelde prijzen zijn inclusief porto- en administratiekosten.

Huidige gebruikers kunnen de GensDataPro 2.8 Cd-rom bestellen voor 10,-.

U hebt, als huidige GensDataPro gebruiker, deze niet nodig wanneer u reeds de Cd-rom GensDataPro 2.6 heeft. U kunt dan eenvoudig het programma up-to-date maken met de meest recente programmaonderdelen via GensDataPro up-to-date maken na installatie.
Gebruikt u nog een oudere Cd-rom versie van ons programma dan is installatie van GensDataPro met de Versie 2.8 Cd-rom noodzakelijk om GensDataPro versie 2.8 te kunnen gebruiken.

Deze Cd-rom is volledig geschikt voor installatie van GensDataPro met Windows 95/98/2000/2000NT/XP/Vista en Windows 7 en 8. Dit geldt voor de 32-bits n de 64-bits versies.

Nieuw t.o.v. de Cd-rom GensDataPro versie 2.6 zijn een aantal nieuwe landkaarten, stadsplattegronden en land-provinciecontouren voor wie de aardrijkskundige aspecten van GensDataPro op prijs stelt. Bijvoorbeeld de kompaskaart van Amsterdam, Utrecht, Den Haag, kaarten van Batavia, Soerabaja, Den Bosch, de contouren van Polen, Oostenrijk, Tsjechi, etc.
Deze kaarten zijn niet opgenomen in de te downloaden service-upgrade versie 2.8. Voor gebruik van deze nieuwe kaarten dient u de versie 2.8 Cd-rom aan te schaffen.

U kunt, als huidige gebruiker van GensDataPro, Versie 2.8 alleen bestellen door overmaken van 10,- op rekeningnummer NL42INGB0003639286 t.n.v Dienstbestellingen NGV te Amersfoort onder vermelding van GDP28, uw originele Cd-nummer (te vinden op het Cd-rom hoesje van uw oudere Cd-rom) en uw naam, adres en woonplaats. Voor informatie over betalingen vanuit landen buiten Europa klikt u hier.
De prijs geldt voor zowel leden als niet-leden van de NGV en is inclusief alle bijkomende kosten.
Leest u voor de bestelling eerst de voorwaarden voor "Kopen op afstand" op de algemene voorwaarden van de NGV webwinkel.
De Cd-rom die u hiermee ontvangt is een volledige installatie Cd-rom, geschikt voor alle voorgaande versies van GensDataPro. U behoudt uw oude Cd nummer, tevens gebruikersnummer.

Het GensDataPro Service team.