Gebeurtenissen in Kaart

[Terug]

U kunt in GensDataPro de gebeurtenissen in kaart brengen.
Zodoende krijgt u een beeld van "waar uw familie zich heeft afgespeeld", ofwel, de spreiding.
Spreidingen van de hele of gedeelten van de stamboom kunnen zichtbaar worden gemaakt op een te kiezen landkaart, modern of historisch.
Tevens is hiervan een animatie te maken van een in te stellen tijdsperiode.

Spreiding zichtbaar gemaakt op een te kiezen landkaart. Spreidings animatie.  

Terug naar Mogelijkheden GensDataPro