Verwantschap Willem Alexander en Maxima

[Terug]

In Gens Nostra (58 2003) werd een uiteenzetting gepubliceerd over de vermeende verwantschap tussen Willem Alexander en Maxima.
Een mooie gelegenheid om te demonstreren hoe overzichtelijk de geneagrammen van GensDataPro zijn:

Frank Rijckaert verhaalt in het blad Gens Nostra over zijn speurtochten naar de verwantschap tussen Willem Alexander en Maxima.

De vermeende gemeenschappelijke voorvader zou Peter Halbach zijn, een voorouder van prins Bernhard.
Diverse bronnen en stukjes geneagram worden getoond, maar helaas geen mooi totaaloverzicht.
In de illustratie op bladzijde 136 blijkt, na een korte elektronische correspondentie met de heer Rijckaert,
bij het ter perse gaan een fout te zijn geslopen.
Een gecorrigeerd schema is in het juni-nummer 2003 van Gens Nostra geplaatst.

Frank maakte per e-mail duidelijk dat hij in zijn artikel aantoont dat er vrijwel zeker geen verwantschap via de Halbachs loopt:
wel is er een zijdelingse verwantschap die een W-vorm vormt.

Er is echter sprake van een echte verwantschap tussen Willem Alexander en Maxima,
en wel via een vorst Alphons III van Portugal, veel verder terug.

Frank stuurde direct al zijn gegevens, die we hebben overgenomen.
Overigens zijn al deze gegevens ook te vinden op de website van dhr. Rijckaert:
www.rijckaert.nl

Dit leverde het volgende schema op:

De W-vorm is goed zichtbaar. Hieronder dezelfde figuur met namen ingevuld.
Dit past natuurlijk nooit op uw scherm, maar valt wel te bekijken door met de schuifbalken te schuiven:

Overigens is een figuur van dit formaat heel goed af te drukken op X bij Y A4tjes met GensDataPro.
Het afdrukscherm laat zien over hoeveel A4tjes de figuur wordt verspreid waarna de losse vellen met hulplijnen en overlap worden afgedrukt op ieder formaat dat u wilt.
Hieronder op 12 A4-vellen.


Terug naar Mogelijkheden GensDataPro