Stadskaarten in GensDataPro

[Terug]

In GensDataPro is het mogelijk om adressen van co÷rdinaten te voorzien.
Daarmee is een overzicht te maken van een stad met alle adressen waar uw familieleden hebben gewoond.
Of wellicht een overzicht van een polder met alle molens en/of boerderijen.

Om dit mogelijk te maken worden vele stadskaarten meegeleverd. In deze kaarten is het mogelijk een woning aan te klikken.
De stadskaarten zijn alle zogezegd "gegeo-refereerd", dat wil zeggen dat wanneer men in de kaart klikt de NB-OL co÷ordinaten worden vastgelegd, en alle adressen of een selectie ervan kunnen in de stadskaart worden geplot.

De volgende series stadskaartjes zijn op de GensDataPro CD-rom aanwezig:

Terug naar Mogelijkheden GensDataPro