8 april 2017

Een Service-upgrade van GensDataPro® 2.9 staat tot uw beschikking: GensDataPro 2.9 (versie 2.9.9.4)

De meest recente versie van GensDataPro 2.9 is nu GensDataPro 2.9.9.4.

Met deze versie is het weer mogelijk rechtstreeks aktegegevens vanuit WieWasWie in te lezen in GensDataPro met de WieWasWie-knop.
Omdat de vormgeving van de WieWasWie website is gewijzigd is hierdoor de wijze waarop het inlezen gebeurt iets anders.
Hoe nu te handelen vindt u bij Rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro.
Voor uitgebreide informatie over het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro kiest u in GensDataPro bij menu-item 'Help' voor de optie 'Help bij inlezen WieWasWie bronnen'.

De invoer van WieWaswie gegevens is op een paar puntjes aangepast.
Zo wordt bij BS Akten van overlijden voor het berekenen van het geboortejaar nu de overlijdensdatum gebruikt i.p.v. de registratiedatum. Dit kon namelijk tot fouten leiden bij bijv. militairen en andere personen waarvan de overlijdensakte later, in een ander jaar, wordt opgemaakt.

Deze upgrade bevat tevens het vernieuwde helpbestand [Help]-[Help bij inlezen van WieWasWie bronnen], dat is bijgewerkt voor de aanpassingen in het inlezen van WieWasWie aktegegevens.

WieWasWie pagina's hebben nog wel eens wat archief-specifieke gegevens die GensDataPro misschien niet helemaal volledig overneemt. Controleer de aktes die zijn geplakt ook nauwgezet en laat ons vooral weten wanneer een akte niet naar uw wens op wordt genomen. Dit blijft een levend systeem waar we graag aan blijven bijspijkeren. Overigens gaan we er natuurlijk vanuit dat indien WieWasWie een scan bij de akte aanbiedt, u dan die scans ook grondig naloopt. Soms staan daar heel interessante kanttekeningen in, maar ook is niet altijd alles juist overgetypt in WieWasWie. Een goede controle van de echte akte sluit dat uit.

Bij deze versie zijn tevens een paar functies aangepast en zijn, mede op aangeven van gebruikers, ook een paar onvolkomenheden opgelost.
Voor meer informatie kiest u voor 'Aanpassingen in GensDatapro'


    

Bij deze versie wordt, zoals ook al het geval was bij voorgaande versies, een snelkoppeling aangemaakt met als naam 'GensDatapro29'. Als u nog een snelkoppeling 'GensDataPro' op uw bureaublad heeft kunt U deze verwijderen.

GensDataPro 2.9 bevatte een flink aantal, mede door gebruikers voorgestelde, aanpassingen waaronder:
 • De mogelijkheid om in de uitvoer te vermelden ‘Uit dit huwelijk geen kinderen bekend’ door in het relatiebewerkvenster bij ‘Aantal kinderen’ -2 in te vullen.
 • In het zoekscherm kan nu ook gezocht worden op alternatieve voor- en achternamen
 • In het selectiescherm kunnen nu ook personen geselecteerd worden via alternatieve voor- en familienamen.
 • In het selectiescherm kunnen nu ook personen geselecteerd worden op naam van de partner.
 • Bij menu-optie Dossierhandelingen is de optie ‘Verplaats inhoud en verwijder een dossier submap' toegevoegd. Hiermee kunt u in één keer de inhoud van een dossier-submap (incl. hierin aanwezige submappen) in uw dossier verplaatsen naar een bestaande of nieuw aan te maken dossier-submap. De dossiers worden hierbij aangepast, zowel persoonsdossiers als de dossiers van adressen, bronnen e.d..
 • Voor een overzicht van de aanpassingen in bij de introductie van Versie 2.9, gaat u naar NieuwinGDP29.pdf

  We wensen u veel plezier met deze nieuwe service-upgrade versie 2.9.9.4.

  Het GensDataPro Service team


  GensDataPro® is een door de NGV geregistreerde merknaam.
  Alleen te downloaden versies van GensDataPro waarbij in het venster 'Bestand downloaden' staat vermeld "Van: gensdatapro.ngv.nl" zijn officiële versies van dit programma.